Вкуси България със SlowTours.bg

Производителите на картофи получиха близо 1,7 млн. лева субсидии

0

ДФ „Земеделие“ преведе субсидии от близо 1,7 млн. лв. на 332 картофопроизводители за борба с теления червей.

Подопомагането е по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)“. Средствата са предназначени за малки и средни предприятия – земеделски стопани, които отглеждат картофи на площи над 1 дка.

Размерът на помощта за борба с вредители по картофите е до 100 % от разходите по закупуване на продукти за растителна защита, но не повече от 850 лв./ха, с включен ДДС. По схемата се компенсират направените разходи само за тези препарати, които са разрешени в Република България за химичен контрол на почвени вредители по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae).

Споделете.

Коментирайте

Close