Вкуси България със SlowTours.bg

Прореждането на завръза – как да отгледаме овошки с висок добив

0

Целта на всеки овощар е да отглежда дръвчета с висок добив, а за постигането й има много фактори, както на околната среда, така и при технологията на отглеждане.

Овощните видове притежават способността сами да регулират натоварването си с плодове. Процесът се развива на два или на три етапа. Първия етап идва с края на цъфтежа, когато всички неопрашени, неоплодени или дефектни цветове падат. Необходимо е да се знае, че дърветата образуват много повече цветове, отколкото плодове.

Падането на завръза може да се дължи на липса на опрашване

При втория етап опадването на завръза се дължи на неподходящи климатични условия, липса на пчели и опрашване, твърде много валежи и т. н. При семковите видове, като крушите и ябълките например, окапват излишните млади плодови завръзи или завръзите, които имат малко семена. При костилковите видове – тези, които изобщо не са образували семена, заради неоплождане или увреждане на семепъпката.

Месец-два след цъфтежа, в началото на юни, настъпва и т. нар. физиологично или юнско опадане на завръзите. Скоростта на процеса зависи изцяло от това до каква степен дръвчетата са запасени с хранителни вещества. Климатичните условия по време на цъфтежа също оказват силно влияние върху процеса, защото твърде чести ветрове и дъждове или пък продължителна суша са явления, които могат да засегнат фатално растежа и развитието на нашите растения.

Падането на излишните завръзи може да се регулира с хранителните вещества

Може да се регулира опадането на нормално оплодените, но все пак излишни завръзи с регулация на хранителните вещества, които се разпределят между нарастващите леторасти и завръзи. При тези обстоятелства е добре да знаете, че леторастите взимат превес и при ниска запасеност на дръвчето с хранителни вещества опадането при завръзите ще бъде много по-силно. При наличието на достатъчно хранителни вещества конкуренцията межди леторасти и завръзи за оцеляване е сведена до минимум и няма да се прояви.

Прието е за нормално при умереноцъфтящите видове, когато по време на плододаване се развият между 5-15% при семковите и 15-35% от цветовете при костилковите видове. По време на юнското опадане на завръзи дръвчето само контролира своята натовареност, отчитайки възможността за изхранването на плода. За това е необходимо по дървото да бъдат оставени само тези завръзи, които са добре развити физиологично.

Най-подходящото време за окомерна оценка относно очакваната плодова реколта е периодът след естественото физиологично опадване на плодовете. Може лесно да се прецени дали ще има нормален, висок или нисък добив. За всеки случай е необходимо овощарят да участва във всеки един аспект от регулирането на плододаването.

Ако завръзите са прекалено много, прореждането е наложително

При случаи на задържане на повече плодни пъпки, отколкото дървото може да изхрани, се налага да се направи прореждане. Твърде високото натоварване по дървото е в състояние да се отрази неблагоприятно върху качеството на годишната реколта и да редуцира потенциалното количество очакван плод през следващата година. Чрез прореждане се премахват излишните завръзи, за да могат останалите плодове да израстат по-едри, а дървото да бъде предпазено от изтощаване и счупване на отделни клонки.

Процесът е особено важен и за това не трябва да се пропуска. Дръвчетата, които не са минали през прореждане започват да дават не само дребни и нискокачествени плодове с незадоволителни вкусови качества, но освен това започват да се изтощават и да увеличават склонността си към нередовно плододаване.

Прореждането трябва да се прави при нискостеблени семкови овошки 

Препоръчително е прореждането да се прави при нискостеблени едроплодни семкови овощни видове като дюли, круши и ябълки и при някои костилкови като праскова и отчасти кайсия. Процесът може да се извърши чрез ръчно отстраняване или чрез химична обработка.

Макар и изключително трудоемка практика, ръчното прореждане е от изключително значение за качеството на продукцията. Като „златно” време за прореждане се счита периодът веднага след юнското опадане на завръзите, защото плодовете вече са добре оформени. Преценката обикновено се извършва на база разликите в големината между плодовете.

Прореждането на завръзите се прави след юнското им опадване 

Препоръчително е това да се прави най-късно до юли, а след това могат да се премахват единичните плодове, които се намират в по-сенчестата част на клоните и тези, които са във вътрешността на короната. Необходимо е да се стартира с ранните сортове, защото при тях времевия диапазон между цъфтежа и беритбата е най-кратък, а и претоварването при тях е по-малко спрямо по-късните сортове.

Самия механизъм на действие е сравнително лесен и прореждане може да бъде извършено от почти всеки. Първо се хваща клонът и се разтърсва, за да може всички плодове, които не се държат здраво, да паднат. После се започва селективното премахване на плодове като се цели да се премахнат неизрасналите, деформираните, засенчените и тези, които са разположени твърде близо един до друг. Необходима е прецизност и внимание, за да не се наруши връзката между дръжката на плода с дървото.

Най-често процесът се извършва при прасковите, а понякога при крушите, кайсиите и ябълките. Спрямо растежната сила и размера на дървото се формира и броят на плодовете по него. За нормално развиващо се възрастно прасковено дърво е нормално да се оставят между 500 и 800 здрави плода, разположени равномерно из короната.

Излишният плод при прасковите и кайсиите се премахва с ръка

Излишният плод при прасковите и кайсиите се премахва с ръка чрез захващане на плода и въртеливо движение (завъртане). Може да използвате нож или ножица при ябълките и крушите. Важно е да знаете че през първата година не трябва да се оставят плодове по новозасадените дръвчета. Така ги предпазвате от изтощение, изкривяване и деформиране на короната. Важно е клонът водач да не е претрупан с плод, защото с времето ще настъпят различни проблеми с дръвчето.

Химичното прореждане е друг възможен вариант, но не е толкова разпространен. Причината е, че е неприложим за малки овощни градини чисто от икономически съображения. Препоръчва се за големи овощни насаждения. Дръвчетата се третират със синтетични растежни регулатори, приложени в точно определен момент в съответната фаза за пръскане. Прореждането се извършва при диаметър 20 мм на плодовете. Пръска се сутрин или вечер, а при по-висока влажност на въздуха – предимно в облачно или по-хладно време.

Споделете.

Коментирайте

Close