Режат от de minimis месодайните говеда под селекционен контрол

0

Стопаните, които отглеждат говеда от месодайно направление под селекционен контрол, няма да получават помощи по de minimis, стана ясно на Консултативния съвет по животновъдство в аграрното министерство. Става дума за фермери, които гледат говеда от породите Абърдийн ангус, Лимузин, Херефорд, Симентал, Галоуей, Обрак и Шароле и са получили помощ по de minimis през тази година.

В обхвата на помощта попадат стопани, които гледат говеда, овце и кози и които отговарят на следните условия:

• притежават регистрация като земеделски стопани по Наредба №3/1999 г.;
• подали са валидно заявление за 2019 г. за директни плащания по схеми за обвързана подкрепа за животни или по Преходна национална помощ за говеда необвързана с производството, или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки;
• притежават животни, оторизирани за плащане през 2018 г. по схеми за директни плащания по схеми за обвързана подкрепа за животни или по Преходна национална помощ за говеда необвързана с производството, или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки;
• имат заявени не повече от 15 дка постоянно затревени площи на животно или да не са заявили за подпомагане такива.

Помощ от 60 лв. на животно по de minimis ще получават стопанства с 5 до 250 бр. едри преживни животни, или общо 5 963 стопанства. Фермите за овце и кози с 10 до 300 броя животни ще получават по de minimis по 15 лв. на животно (8 688 стопанства), а стопанствата с над 300 животни (331 стопанства) – по 7 лв. ДПЖ.

Споделете.

Коментирайте

Close