Caryx

С 20 000 са намалели за година млечните крави у нас

0

Млечните крави в България са намалели с 20 000 само за една година. Това показват официалните данни на земеделското министерство. Ако към 1 ноември 2016 г. млечните крави у нас са били 271 300 хиляди, година по-късно броят им е паднал до 252 000. Спад има и при юниците от 1 до 2 години – от 48 400 до 44 700. Общо 35 070 говеда, от които 21 024 крави и юници,са били заклани в кланиците за червено месо.

Сериозен спад в броя на млечните крави у нас бе отчетен и за предходната година. Като причина учените от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) към Института по аграрна икономика при Селскостопанска академия тогава посочиха продължаващата криза в сектор млечно животновъдство.

В същото време през 2016 година са усвоени милиони левове субсидии за подпомагане на млечни и месодайни крави под селекционен контрол /виж карето/.

Сериозно намаление има при мъжките биволи на възраст над 1 година – в края на 2016 г. те са били 1 500, а в края на миналата година са били 700, което прави спад от 53.3%. С близо 30 на сто се е свил броят на малачетата и малакини под 1 година – от 2900 на 2100.

Аграрното министерство отчита лек спад при овцете, но при козите се отчита ръст. Той е най-висок при козите майки – от 199 400 през 2016 г. броят им се е увеличил до 220 400 през 2017 г., което е скок от 10.5%. С близо 23 на сто обаче е намалял броят на отглежданите ярета – от 19 400 на 15 000.

Намаление има и в броя на свинете, най-голямо при прасетата за угояване над 110 кг. Ако през 2016 г. те са били 19 600, през 2017 г. са намалели наполовина до 8 800. Спадове има и в броя на прасенцата от 20 до 50 кг, в прасетата за угояване от 50 до 80 кг и от 80 до 110 кг. Единственият ръст, според официалната агростатистика, е в бройката на малките прасенца до 20 кг – от 121 200 до 133 200 за година. За една година са заклани 1, 066 милиона прасета, показват данните на кланиците за червено месо.

Общият брой на стопанствата в говедовъдството в периода 2007-2016 г. е намалял със 72,2%. Според доклада на МЗХГ „Влияние на ОСП на ЕС върху българското земеделие“, за същия период със 78,7 на сто са намалели овцевъдните стопанства, а с 87,9% – стопанствата за кози. Броят на свинефермите за 9 г. е се е свил над 16 пъти. В същото време МЗХГ отчита сериозно окрупняване на фермите.

Споделете.

Коментирайте

Close