С какви документи пропускат земеделци, животновъди и пчелари през КПП-та?

0

Земеделците, животновъдите, пчеларите и стопаните на водоеми за отглеждане на риба и аквакултури ще бъдат пропускани при всички случаи до техните обекти, съобщи днес от профила си във Facebook земеделският министър Десислава Танева.

Разясненията са заради правилата за движение в последната заповед на здравния министър Кирил Ананиев от 20 март 2020 г. В нея, освен ограничения за посещение на паркове, градинки, детски площадки и други отворени обществени места, се налагат и рестриктивни мерки за придвижване между областните градове. Министър Танева обаче поясни:

  • До ниви, овощни градини, лозя, оранжерии и други земеделски земи, както и до животновъдни обекти, пчелини, водни обекти за отглеждане на аквакултури във всички случаи да се осъществи достъп за извършване на необходимите мероприятия по сеитба, пръскане, почвообработка, грижи за животните, рибата и други.
  • За тази цел всички земеделски стопани и животновъди да се пропускат през контролно-пропускателните пунктове след представяне на попълнена декларация, както и на един от следните документи:
  • Удостоверение за регистрация по Наредба 3 като земеделски стопанин (зелено картонче). Ако не е заверено за 2020 година важи заверката и за 2019 г. или
  • Удостоверение за регистрация на животновъден обект (ферма, рибовъден обект или пчелин).
  • Допуска се преминаването на превозни средства, които превозват семена, посадъчен материал, торове, препарати, ветеринарно-медицински продукти, фуражи, поливна техника и др., необходими за извършване на земеделските, животновъдни и рибовъдни дейности.
  • Земеделските стопани и животновъдите ще се допускат до областните центрове при необходимост от подаване на документи в ОД „Земеделие“, ОС „Земеделие“, ОД на ДФ “Земеделие” и Областните дирекции по безопасност на храните, или при необходимост от посещаване на агро-аптеки, обекти за търговия с фуражи и ветеринарно-медицински продукти, магазини за резервни части, техника и оборудване, както и други, необходими за осъществяване на земеделската им дейност.
  • Всички граждани, заети в сектор „Земеделие“ при извършване на дейността си следва да спазват изискванията за социална дистанция от 1,5 – 2 метра.

Междувременно МВР промени образеца на декларацията за пътуващите, които преминават през контролно-пропускателните пунктове в областните градове във връзка с трудовата си дейност. Оттук може да се изтегли новата декларация.

Споделете.

Коментирайте

Close