Вкуси България със SlowTours.bg

Ето кога идват субсидиите по мерките на ПРСР и схемите за директни плащания

0

Държавен фонд “Земеделие” обяви кога земеделските стопани да очакват субсидиите по мерките за директни плащания и схемите по ПРСР през следващите 6 месеца.

На 31 януари – преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството

Първото плащане за тази година ще бъде направено на 31 януари, когато ще се преведе втори транш по преходната национална помощ за говеда, необвързана с производството, обяви директорът на ДФЗ – РА Грудев.

Февруари – плащания по мярка 10 “Агроекология и климат” и за тютюн

През месец февруари ще започнат плащанията по мярка 10 “Агроекология и климат”. На 21 февруари бенефициентите може да очакват финансовото подпомагане в двете направления – за пасторализъм и редки местни породи. Тютюнопроизводителите също ще получат субсидиите си с два месеца по-рано от миналата година. Средствата ще им бъдат преведени на 20 февруари.

Март – субсидии по схемите за обвързана подкрепа в сектор “Плодове и зеленчуци”

Най-чаканите плащания са свързани със схемите за обвързана подкрепа в сектор “Плодове и зеленчуци”. Преводите по 8-те направления ще бъдат разположени поетапно във времето между 13 март и 20 март 2020 г.Васил Грудев припомни, че до края на януари стопаните доказват с документи произведената и реализирана продукция. Изпълнителният директор на фонда призова бенефициентите да бъдат коректни при отчитането на документите по схемата.

На 23 март ще бъдат наредени средствата по схемата за преразпределително плащане (СПП). Индикативният бюджет е 109 млн. лева. Плащането ще бъде направено с 15 дни по-рано спрямо миналата година, заяви Грудев.

Април – зелените директни плащания

За 17 април е планирана схемата за зелени директни плащания, чиито бюджет е 467 млн. лева. Васил Грудев обърна внимание, че плащанията по двете схеми – преразпределително и зелени директни плащания, ще бъдат извършени въз основа на окончателния слой “Площи, допустими за подпомагане”. Останалите направления по мярка 10 “Агроекология и климат”, които ще започнат от 1 април и ще продължат до 20 април, също ще бъдат направени на база окончателния слой.

Май – плащания по “Натура 2000”, субсидии за биологично производство и протеинови култури

Плащанията по “Натура 2000” и Рамковата директива за водите ще започнат от 4 май. Те ще бъдат изтеглени с 13 дни по-рано спрямо 2019 г. Субсидиите за протеинови култури са заложени в графика за 8 май, а плащането за памук – за 10 май.

Едно от най-важните плащания е по мярка 11 за биологично производство. Очакванията са средствата да бъдат оторизирани от 20 май, обяви Грудев. Той подчерта, че това може да стане само при условие, че към 31 март регистърът на биопроизводителите, поддържан от МЗХГ, е наличен на 100% и функционира. Така ще може да се направят проверки преди началото на плащането от една страна, а от друга – ще се спази поетия към ЕК ангажимент.
В средата на месец май ще се осъществят и окончателните плащания по НР1 и НР2, които ДФЗ авансово разплати през ноември 2019 г.

Юни – плащания по СЕПП, субсидии за млади фермери и дребни земеделски стопани

Окончателните плащания по СЕПП ще са в периода 1-5 юни, а тези за младите земеделски стопани – на 10 юни. Дребни земеделски производители ще получат субсидиите си на 20 юни, каза още Грудев. Графикът е публикуван на страницата на ДФЗ.

Споделете.

Коментирайте

Close