Вкуси България със SlowTours.bg

Търсенето на биоядки ще расте на световния пазар

0

Световният пазар на ядки от овощни видове нарасна с над 120% през последните 10 години и се оценява на около 30 млрд. долара. Очакванията са до 2025 г. средният годишен ръст в стойността на пазара на ядки да е над 5%, а реализираните количества  да се увеличат с 3%.

Световното производство на чиста ядка  през пазарната 2015/16 г. се оценява на 3.78 млн, метрични тона, което е с 50% над количествата преди десет години. Най-голям дял в него заемат бадемите – близо 30%. Те са удвоили производството си за десет години. Очакванията за настоящата стопанска година са глобалната реколта да надхвърли за първи път 4 млн. т (ръст от близо 6%). Най-сериозното покачване вероятно ще е при шамфъстъка – с над 30 на сто.

Над една трета от глобалното производство на ядки от овощни видове е концентрирано в САЩ, но позициите си засилват Турция, Иран, Китай и Индия, които държат друга една трета. Бурният растеж е следствие не просто от екстензивно увеличение на площите, а от еволюция в самия бизнес модел. Схващането, че инвестицията в черупкови овошки е много дългосрочна постепенно остава в миналото. Световната тенденция е да се създават все по-интензивни насаждения, чиито гъстота, технологии на отглеждане и встъпване в технологични добиви се доближават все повече до тези при съвременните костилкови или семкови градини.

Друга насока в развитието на бранша по света е концентрацията и индустриализацията – увеличаване размера на стопанствата и засилване ролята на кооперирането между тях. Предимство на бизнес модела е и възможността за почти пълно механизиране на процесите.

Тази картина поражда очакванията за задържане и дори спад в отделни периоди на цените на ядките в световен мащаб, което може да качи пазара на по-високо ниво. По-евтините ядки означават повече потребители, нови пазарни ниши и още по-голям ръст в търсенето.

Освен от цената, търсенето ще бъде движено и от няколко други фактора. Стремежът към по-здравословен начин на живот ще насочва повече внимание към полезните свойства на ядките. В тази връзка е и все по-интензивното търсене на биоядки, което ще е водещ фактор на пазара за директна консумация в следващите години според FMI.

Потенциалът в бранша далеч не се изчерпва с крайното потребление. Markets and Markets очаква търсенето на ядки като суровина в хранително-вкусовата промишленост да расте средно с близо 6% годишно до 2019 г. Производителите на храни са все по-активни и иновативни в представянето на нови продукти. Проучване на компанията показва, че най-голям дял от разработваните храни с ядки са базирани или съдържат бадеми. Европа е най-големият консуматор на ядки в хранителната индустрия, следвана от Северна Америка. Най-бърз растеж в тази ниша през следващите години обаче се прогнозира за Азиатско-Тихоокеанския регион.

Все повечето научни изследвания за превантивните и лечебни свойства на ядките при редица заболявания – сърдечно-съдови, диабет, камъни в жлъчката и пр., загатват за друга ниша с огромен пазарен потенциал – фармацевтичната индустрия. Производството на козметични продукти също е сред направленията, движещи търсенето на различни масла и други екстракти от ядки. Не бива да се подценяват възможностите и за безотпадно производство на ядки и приходи от странични продукти.

* Материалът е част от публикацията „Необятния пазар на ядките“ в първото издание на Inteli Agrobook. В пълния текст можете да откриете подробна информация за пазара на ядки (тенденции, прогнози, водещи производители, износители и вносители) и атрактивно поднесени данни.
За заявки: [email protected]
За повече информация: inteliagro.bg/article/183/Inteli-AgroBook-2017-e-tuk

Споделете.

Коментирайте

Close