Вписването в регистъра на розопроизводителите ще е доброволно

0

Вписването в бъдещия електронен регистър на розопроизводители и розопреработватели ще става на доброволен принцип, стана ясно след днешното второ гласуване на законопроекта за маслодайната роза в парламентарната Комисия по земеделие.

Регистърът няма да заработи преди кампанията по розобера след 2020 г., макар от Професионалната асоциация на розопроизводителите в България да се надяват на бърза реакция от страна на аграрното министерство за изготвянето му.

Тъй като възлагането на регистъра на външни изпълнители и изработката му ще отнемат време, докато стане готов производителите и преработвателите на маслодайна роза ще се регистрират на принципа на доброволното вписване в общинските земеделски служби.

Един от най-спорните моменти при гласуването на Закона за розата е бил срокът за идентификация на насажденията. Това бе сред препъни камъните, които доведоха до отлагане на гласуването в комисия в края на ноември. Най-напред се предвиждаше този срок да е 2 г., като в този период Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол да идентифицира масивите с маслодайна роза, съвместно с областните дирекции по земеделие.

Впоследствие този срок бе намален до два месеца, като според браншовиците за толкова кратко време не е възможно да се направи идентификация. Предстои законопроектът за маслодайната роза да влезе за гласуване в Народното събрание.

Споделете.

Коментирайте

Close