Вкуси България със SlowTours.bg

Защо качественият силаж е ключов за високопродуктивно животновъдство?

0

„Когато подготвяме силажа в моята ферма, аз си взимам две седмици отпуск и се концентрирам само върху това. Това е един от най-важните процеси в стопанството ми и приоритетно инвестирам в производството на качествен силаж”, казва Улрих Верструб, вицепрезидент на Германското земеделско общество (DLG), собственик на ферма с 600 дойни крави със среден годишен млеконадой 11 900 кг на крава.

Какво е важно да знаем и кои са най-рисковите фактори в производството на качествен фураж?

Съвременното високопродуктивно преживно животновъдство е немислимо без качествен силаж и сенаж. Те заемат над 50% от дажбите на животните и 15 % от ежедневните разходи, които фермерът отделя за подготовка на своя фураж. От качеството на фуража зависи продуктивността във всяка ферма. Производството на фураж е скъп фактор в отглеждането на животните и затова следва да се управлява стриктно.Това налага технологичният процес на силажирането да бъде добре обмислен и плануван.

“В чужбина се отделя голямо значение на правилния процес на силажиране. Много прецизно се следват всички стъпки за подготовка и уплътняване на суровината, за да се постигнат добри хранителни стойности и да се сведат загубите до минимум”- коментираха експерти от HL-TopMix, в чиято концепция е да подпомагат фермерите в ключовите процеси на отглеждане и хранене на животните.

Всяко силажиране представлява процес на естествена консервация, независимо какъв е видът на суровината. Млечно-киселите бактерии, в съчетание с въглеводородите в суровата силажна маса, произвеждат млечна киселина, която е консервиращата съставка. От съдържанието на сухо вещество зависи и как ще протече самата ферментация, затова и спазването на определени условия в етапите на силажиране са от изключителна важност за правилния ферментационен процес в последствие.

Кои са основните етапи в процеса на правилното силажиране?

  • Срок на прибиране на суровината и определяне на съдържанието на сухо вещество в цялото растение

Качеството на силажа се определя от дела на зърнения компонент в масата. Оптималното съдържание на сухо вещество в цялото растение при прибирането на реколтата следва да е 35 – 40 %, тъй като тогава има най-високо енергийно съдържание, което може да бъде използвано в производството на силажа. Затова и тези показатели следва да бъдат измерени и прецизирани в процеса на прибиране. Когато силажът е много сух, той трудно се уплътнява в последствие в силажната яма. Ако пък е много влажен – губи потенциала на хранителна стойност, тъй като има загуба на хранителни вещества чрез изтичане на част от соковете.
Силаж

  • Едрина на нарязване на растителната маса

Следва много добре да се прецизира едрината на нарязване. При царевицата оптималната едрина е 7-10 мм, което осигурява добро хомогизиране на силажната маса, благоприятно отделяне на сокове и дава възможност за добро уплътняване. При тревната маса със съдържание на сухо вещество < 35%, се спазва едрина на нарязване 30-40 мм.

  • Бързина на натрупване на суровината в ямата

Процесът на запълване на силажната яма със суровина е от изключителна важност и тук фермерите, следва да бъдат много бързи и ефективни. Всяко забавяне в технологичният процес на прибиране, намалява качествата на суровината за производство на силаж и води до загуба на хранителни параметри.
Силаж

Какво трябва да знаем за правилното уплътняване на силажната суровина

От особено голямо значение е как се уплътнява силажната маса. Най-добре е газенето на силажа да се извършва с тежък клас трактори. Пълненето трябва да бъде не по-малко от 10-12 часа, като следва да се извършва без прекъсване, за да се предотврати развитието на плесени и дрожди. След приключване на постъпването на силажната маса за деня, тъпченето продължава не по-малко от два часа, с оглед създаването на анаеробна среда в ямата.

Оптимално използване на полиетиленово фолио

Използването на фолио в силажирането не трябва да се спестява, тъй като разходите за него се компенсират от намалените загуби при силажирането. Добре е фолиото да съответства на размера на ямата и да бъде с оптимална дебелина. Завиването се прави непосредствено след спиране на газенето. В последните години все повече се налагат фолиа с UV защита, които предпазват силажа от увреждане от слънчевите лъчи. По-нататъшното качество на силажа зависи и от неговото изваждане от ямата. Стремежът е да възможно най-малка част от масата да има достъп до въздух, за да не се провокира развитие на плесен.

Правилното определяне и използване на инокуланти – силажни добавки

Силаж
В зависимост от използваната суровина и нейните характеристики за протичане на ферментация, могат да възникнат проблеми с мал-ферментация или прегряване по време на производството на силажа. Тук идва значимостта на правилно подбрания инокулант, който регулира този процес и спомага за правилно и ефективно силажиране. Инокулантът трябва се избира според вида на изходната суровина за производство на силаж, защото ферментационният процес не е еднакъв.

Ако суровината за силаж съдържа по-малко захар, повече протеин и високо съдържание на влага, процесът на ферментация е по-бавен от необходимото и често се стига до мал-ферментация. Ако пък растенията са с високо съдържание на захар или по-скоро високо съдържание на сухо вещество, проблемът с прегряването е силно вероятен, особено когато силаж е изложен на въздух. Тези две среди са важни за правилния избор на силажна добавка. Силажните добавки, които са в състояние да подобрят ферментацията не са в състояние да подтиснат проблемът със загряването и обратно.

Специалистите на HL-TopMix са в готовност да ви консултират относно правилния избор на инокулант за вашия силаж. Продуктите на немската компания Agravis се използват от фермерите в Германия и са с доказано качество. Ще получите безплатен тест на качествата на силажа в лаборатория в Германия. На база на получените хранителни стойности ще се изготви препоръка за най-оптимална и балансирана дажба за хранене на животните във фермата. С помощта на мобилна термокамера има възможност да се идентифицират зони на затопляне в силажната яма.

Повече за качествените силажни добавки на Agravis, тяхното прилагане и пакетната програма за закупуване на инокуланти от HL-TopMix, може да получите като направите запитване на [email protected], на фирмената интернет страница: www.hl-topmix.com или във Facebook: www.facebook.com/TopMixLtd.

Споделете.

Коментирайте

Close