Caryx

Производството и търговията с месо ще продължават да растат

0

Силна конкуренция и потиснати цени се очакват на пазара на месо през 2017 г. Световното производство ще е над средните количества за последните 10 г., но повишението в ЕС ще бъде под 1%. Сред основните фактори за увеличеното производство са по-ниските разходи за изхранване на животните, но евентуално поскъпване на фуражите и спад в цените може да застрашат рентабилността на сектора.

Консумацията на говеждо в България е под килограм на човек годишно

Консумацията на говеждо в България е на ниски нива (под 1 кг/човек годишно). Това се дължи на по-високите цени в сравнение с останалите меса, по-ниската покупателна способност на населението, както и липса на традиции в потреблението. Производството на говеждо месо в страната е основно от животни от млечни стада. Интерес към отглеждане на специализирани за месо породи се наблюдава едва в последните няколко години. Животните от тези породи са все още малко на брой, а кравите, декларирани с месодайно направление, са около 77 хил. през 2016-а.

Този почти 50% ръст спрямо 2014 година не отразява реалното състояние на отрасъла, а е по-скоро свързан с прилаганите схеми за обвързано подпомагане и формалното регистриране като месодайни на млечни ферми, които не могат да покрият изискванията и в такъв случай трябваше да прекратят дейността си.

България е зависима от вноса на говеждо за задоволяване на нуждите на преработвателната промишленост, като вносът е основно от ЕС. Очакванията за по-ниски световни цени на говеждото през 2017 г. ще допринесат за повишаване на конкурентоспособността на традиционно по-евтиния внос, което ще се окаже допълнителна пречка за развитие на българското говедовъдство.

70 млн. тона говеждо ще бъде произведено в света през 2017 г.

Родните производители трябва да се съсредоточат в производството на висококачествена продукция, която да се конкурира на пазара на свежи меса или бутикови месни продукти, тъй като конкуренция на база цена с евтиния внос е трудно постижима.

Произведеното количество говеждо месо в света ще надхвърли 70 млн. тона през 2017 г., което е с 1,33% повече спрямо предходната година, показват прогнозите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Организацията за храни и земеделие към ООН. С доста сходна прогноза — за ръст от 1,25%, е и Департаментът по земеделие на САЩ.

Свинското месо е на второ място в предпочитанията на българите след пилешкото

Свинското месо се радва на силен интерес в България. Консумацията на човек от населението през 2015 г. е 9,3 кг. То отстъпва единствено на пилешкото по предпочитание от родните потребители. Производството в страната се характеризира с висока степен на индустриализация и вертикална интеграция. Все пак то все още не е достатъчно за задоволяване на търсенето, особено от преработвателните предприятия. Цените у нас са традиционно по-високи от тези в ЕС, което създава допълнителни конкурентни предимства пред по-евтиния внос.

Свинското месо е категорията с най-голяма стойност във вноса на селскостопанската продукция в страната, а количествата трайно нарастват през последните години. Произходът е основно от ЕС – Испания, следвана от Франция и Германия. Имайки предвид глобалните тенденции, може да се очаква, че това ще продължи и през тази година.

Свинското месо е най-търсеното червено месо в световен мащаб

Свинското месо е най-търсеното червено месо в света. Изобилният и евтин фураж през последните години, както и подобряване продуктивността на свинете-майки допринесоха за ръст в предлагането. Всички прогнози показват ръст в производството на свинско месо с около 1,5-2 млн. тона през 2017 г. до 119 млн. тона. Според USDA, ЕС ще изнася количества, близки до миналогодишните – около 3,3 млн. тона. Европейските производители са под продължителен натиск, от една страна, от ниските световни цени, а от друга – от повишаващите се изисквания за отглеждане на животните и управление на отпадъците. Това подтиква някои фермери, особено от старите страни членки, към съкращаване на производството и замразяване или пренасочване на инвестиции в страни с по-леки регулации.

0,3% спад в производството на свинско очаква ЕК. Цените на свинското отбелязаха известно възстановяване в края на 2016 г. Прогнозите са за 9% ръст в ЕС go 1536 EUR/тон през настоящата, но далеч от рекордните нива през 2014 г.

Птичето месо е сред важните експортни ниши на българското селско стопанство

Пилешкото месо в България е най-търсеното от родните потребители. Това се свързва най-вече с достъпните цени, на които се предлага. Местното производство успява в голяма степен да задоволи вътрешното търсене, но присъствие на пазара има и вносна продукция на конкурентни цени. Отрасълът се характеризира с висока степен на индустриализация, което позволява висока производителност.

Птичето месо е сред важните експортни ниши на българското селско стопанство. Основни партньори на България са страните от Балканския полуостров. През 2017 г. не се очакват производствени шокове. Регистрираните от началото на годината огнища на птичи грип засягат основно стопанства с патици, както и диви птици.

Очаква се глобалното производство на птиче месо да се увеличи с 2% до рекордните 110 – 115 млн, т през 2017 г., а световният експорт през 2017 г. да нарасне с две на сто на годишна база. Силното търсене и все още приемливите цени на фуражите ще насърчат ръста. Увеличението в ЕС ще бъде около 1,7 – 2%, а в основата му ще бъдат страните от Централна и Източна Европа.

* Материалът е част от публикацията „Световната търговия с месо продължава да расте“ в първото издание на Inteli Agrobook. В пълния текст можете да откриете подробна информация за пазара на месото, тенденции, прогнози и атрактивно поднесени данни.
За заявки: office@inteliagro.bg
За повече информация: inteliagro.bg/article/183/Inteli-AgroBook-2017-e-tuk

Споделете.

Коментирайте

Close