Защо подаде оставка директорът на Добруджанския земеделски институт?

0

Директорът на Добруджанския земеделски институт – Генерал Тошево доц. д-р инж. Илия Илиев е подал оставка. Според аграрното министерство, причината са направени разходи в особено големи размери. Самият той посочва, че напуска по лични и по финансови причини, тъй като от началото на годината заплатата му била намалена, а обемът на работа нараснал.

доц. Илия Илиев

Доц. д-р инж. Илия Илиев

Доц. Илиев обяви, че подава оставка, на 12 февруари 2020 г., макар мандатът му да изтича на 1 февруари догодина. Тогава той заяви пред Радио “Добруджа”, че от 1 януари заплатите на служителите в института и на научните работници са повишени, а неговата е намалена с 20 %. В същото време работата се е увеличила с 20%.

“Аз имам самочувствието, че доста добре се справям с дейностите в института, съвестта ми е чиста”, изтъква доц.Илиев. По думите му институтът се развива добре, постъпили са млади хора на работа. В същото време доц. Илиев отрича на института да е правена финансова ревизия, която да е причина за отстраняването му.

Неизпълнение на приходите и преразходи на Добруджанския земеделски институт посочва министърът на земеделието Десислава Танева в отговор на въпрос на народните представители Светла Бъчварова и Даниел Йорданов за финансовото състояние на института. Отговорът на министър Танева показва, че към 31.12.2019 г. при заложен годишен план на приходите 5, 39 млн. лева, са събрани 4,97 милиона лева. А при заложен годишен план за разходите 4,85 млн. лева са похарчени 5,77 милиона лева. Така преразходът е 119,08%. Той обаче е два пъти по-голям при разходите за издръжка и данъци – по план е трябвало да бъдат 1,21 млн. лева, а са изхарчени 2,5 милиона лева.

Капиталовите разходи също надхвърлят над два пъти планираното. От представения анализ се вижда, че не само не са изземвани приходи от института, но са му предоставени и трансфери от държавния бюджет в размер на 669 995 лева, посочва министър Танева. Към 31.12.2019 г. задълженията към доставчици на института са в размер на 567 662 лева, в т.ч. просрочени задължения към доставчици са в размер на 377 448 лева. Вземанията от клиенти са в размер на 1 690 633 лева. Като се имат предвид събраните приходи през 2019 г. и извършените разходи, логичният извод е, че разходите се плащат на каса и приходите не се внасят в транзитната сметка на института.

След извършената проверка от Централната администрация на ССА по извлечения от банкови сметки за периода 01.01.2020-31.01.2020 се установи, че голяма част от сумите, които трябва да се централизират от института в сметката на Селскостопанска академия, са изтеглени на ръка и са извършвани разходи в брой в особено големи размери. В края на 2019 година събраните приходи също не са централизирани, а близо 400 000 лева са оставени в служители на института.

За констатираните факти и обстоятелства председателят на ССА е уведомил с писмо от 13.02.2020 г. директорът на Държавна финансова инспекция, като е поискал да бъде извършена финансова инспекция на Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево, обхващаща период и преди 2020 г., пише Agrodobrich.bg. Директорът на института е подал оставка веднага след като е предоставил исканата информация в Централната администрация на Селскостопанска академия.

Въпреки текущите проблеми, финансовото състояние на института е сравнително добро и стопанската и научна дейност на института не е застрашена, заключава министър Десислава Танева. Добруджанският земеделски институт е може би най-богатият у нас. Обработва 22 000 декара земя, има две животновъдни ферми с 420 животни едър рогат добитък и 200-300 дребен рогат добитък. В института работят 250 души.

Споделете.

Коментирайте

Close