Вкуси България със SlowTours.bg

Налагат пълна забрана денем да се пръска с препарати, опасни за пчелите

0

Държавата налага сериозни рестрикции върху употребата на препарати за растителна защита, които представляват риск за пчелите. Въвеждат се рестриктивни часови ограничения за третирането на площите и се забранява пръскането денем с опасни за пчелите препарати.

Те ще се прилагат само през тъмната част на денонощието с наземна техника и то при спазване на реда за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности, предвижда Проект за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. Становища и предложения по него могат да се представят в 30-дневен срок.

Всички инсектициди със системно действие, които не са идентифицирани като опасни за пчелите, ще се използват с наземна или авиационна техника от залез слънце до 2 часа след изгрев слънце. Продукти за растителна защита, различни от изброените, ще се прилагат от залез слънце до 10 часа на следващия ден, с авиационна или наземна техника. Препарати с нисък риск и на база микроорганизми ще се използват с наземна или авиационна техника без часово ограничение.

Измененията на Наредбата предвиждат забрана за третиране с препарати за растителна защита, за дезинфекция и дезинсекция на площи с цъфтяща растителност, пасищни площи, вододайни зони и третиране извън буферните зони, определени при разрешаването на препаратите. Забранява се използване на вещества, представляващи хранителна примамка за пчелите, освен в случаите на добавяне на репеленти.

За подобряване на контрола върху употребата на препарати ще има дежурства на инспектори от Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) и Областните дирекции “Земеделие”. Включително и в почивните дни те ще са на разположение при сигнали за нерегламентирани обработки.

Измененията на Наредба № 13 предвиждат и подобряване на механизма на уведомяване чрез изграждане на електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности. Чрез нея собствениците на пчелини ще бъдат информирани за предстоящи третирания с наземна или авиационна техника и предприемане на своевременни мерки от тях за опазването на пчелните семейства от отравяне.

Споделете.

Коментирайте

Close