Вкуси България със SlowTours.bg

1-8.04.2015: Цени на яйцата на едро и дребно

0

През анализирания период (1 – 8 април 2015 г.) средните за страната цени на яйца на едро и на дребно в по-малките магазини остават без промяна спрямо предходната седмица, докато тези на дребно в големите супермаркети бележат леко понижение.

По области, яйцата с размер М се предлагат на едро на цени от 0,15 лв./бр. (Велико Търново) до 0,21 лв./бр. (Смолян). Седмично понижение на цените се регистрира в областите Благоевград, Варна, Плевен, Силистра и Сливен, с 0,01 лв./бр., докато повишение се наблюдава единствено в Бургас – също с 0,01 лв./бр. Тези колебания не дават отражение на средната стойност за страната и тя остава 0,19 лв./бр.

През изтеклата седмица средните цени на дребно на яйцата в големите търговски вериги (ГТВ) бележат понижение с 0,01 лв./бр., съответно до 0,24 лв./бр. за размер M и 0,27 лв./бр. – за размер L. В големите супермаркети яйцата – размер М се предлагат на цени от 0,19 лв./бр. (Пазарджик и Пловдив) до 0,26 лв./бр. (Габрово, Разград и Русе). В почти цялата страна се наблюдава леко понижение на стойностите спрямо предходния седмичен период, в рамките на 0,01 – 0,03 лв./бр. (Велико Търново, Ловеч, Плевен и Пловдив).

Цените на яйцата – размер L в ГТВ варират от 0,22 лв./бр. (Добрич и Пловдив) до 0,31 лв./бр. (Габрово). Отклонения на стойностите на седмична база се регистрират в тринадесет области, изцяло в низходяща посока. Поевтиняването е от 0,01 лв./бр. в Пазарджик, Пловдив и Смолян до 0,04 лв./бр. във Велико Търново, Ловеч и Плевен.

Цени на яйцата

Източник: МЗХ

Средно за страната, цената на дребно на яйца – размер М в другите търговски обекти (ДТО) се запазва на ниво от 0,22 лв./бр. По области, стойностите варират от 0,19 лв./бр. (Пазарджик) до 0,25 лв./бр. (Велико Търново и Плевен). В сравнение с предходния седмичен период, в областите Варна и София се наблюдава понижение на цените, съответно с 0,01 лв./бр. и 0,02 лв./бр., а в Смолян – повишение с 0,01 лв./бр.

Яйцата – размер L се търгуват в по-малките магазини на цени от 0,21 лв./бр. (Смолян) до 0,26 лв./бр. (Велико Търново, Ловеч, Плевен и София), като седмични изменения се регистрират само в областите Смолян и София – повишение с по 0,01 лв./бр. Това не дава отражение на средната цена за страната за този размер и тя остава 0,24 лв./бр.

През изтеклата седмица цените на яйцата в по-малките търговски обекти и при двата размера – М и L, са по-ниски от тези в големите супермаркети, съответно с 0,02 лв./бр. и 0,03 лв./бр. Най-голяма разлика за размер М се наблюдава в Русе – 0,05 лв./бр., а за размер L – в Габрово, Разград и Русе – 0,06 лв./бр. В областите Велико Търново, Добрич, Плевен, Пловдив и Шумен цените в ГТВ на яйца – размер М (а в Шумен и за размер – L) са с 0,01 лв./бр. по-ниски от тези в ДТО.

Маржът между цените на едро и тези на дребно на яйца – размер М е средно 0,05 лв./бр. в ГТВ и 0,03 лв./бр. в ДТО. Най-голяма разлика между цените на едро и на дребно се наблюдава във Велико Търново – 0,09 лв./бр. за големите супермаркети и 0,10 лв./бр. за по-малките магазини. Изключение прави област Смолян, където цените на дребно на яйцата – размер М в ДТО са по-ниски от тези на едро с 0,01 лв./бр.

Цените на дребно на стандартни яйца са от 0,17 до 0,37 лв/бр., а средната цена е 0,25 лв/бр. Намаление с 8 на сто се наблюдава в Силистра и Търговище, от 7% в Разград и Русе, с 6 на сто в Благоевград и София и с 4% във Варна.

Споделете.

Коментирайте

Close