Вкуси България със SlowTours.bg

Цени на дребно и едро на свинско, телешко и пилета към 8 април 2015 г.

0

Към 8 април 2015г. свинският бут се предлага от 5,90 до 9,80 лв/кг. Средната цена е 7,85 лв/кг. Повишение с 4% се наблюдава в Шумен, с 2% в Благоевград и с 1% във Варна, Добрич и Кюстендил. Свински врат се продава на цени от 6,50 лв/кг до 11,70 лв/кг и средна за страната 8,89 лв/кг. Намаление с 4 на сто има във Враца, Монтана и Ст. Загора. Минимален ръст от 1% е регистриран в Благоевград, Кюстендил и Шумен.

При телешкото месо с кост цените на дребно са с марж 7,49-12,40 лв/кг и средна цена 9,62 лв/кг. Цените на телешки шол са с нива 9,50-16,99 лв/кг и средна цена за страната 13,54 лв/кг. Замразените пилета са с цени на дребно от 3,49 до 5,90 лв/кг при средна цена от 4,81 лв/кг. Спад от 1% е регистриран в София, показва Системата за агропазарна информация /САПИ ЕООД/.

През периода 1 – 8 април 2015 г. средните цени на едро по веригата на предлагане на пилешко месо в страната остават без чувствително изменение спрямо предходната седмица.

Пиле-замразено

През изтеклата седмица най-ниски цени на едро на замразеното пиле са регистрирани в Силистра (3,54 лв./кг), а най-високи – в Благоевград (4,85 лв./кг). В четири области се наблюдава седмично повишение на цените в рамките на 0,3 – 3,4% (София), а в други три – понижение от 0,5 до 1,9% (Хасково). Средната стойност за страната се увеличава с 0,3% на седмична база, до 4,00 лв./кг.

В големите търговски вериги (ГТВ) цените на дребно на замразеното пиле варират от 4,62 лв./кг (Благоевград, Видин, Враца, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Сливен, Хасково и Ямбол) до 5,12 лв./кг (Силистра). Само в две области се отчита седмично изменение на цените – повишение с 6% в Шумен и намаление с 2,4% във Варна. Средната цена на дребно за страната на замразено пиле в ГТВ е 4,79 лв./кг, незначително над нивото от предходния седмичен период (с 0,2%).

Цени пилешко

Източник: МЗХ

През изминалата седмица цените на дребно на замразеното пиле в ГТВ са средно с 0,79 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата в тази посока варира от 0,50 лв./кг в Хасково до 1,58 лв./кг в Силистра. Изключение прави област Благоевград, където цените на продукта в ГТВ са по-ниски от тези на едро с 0,23 лв./кг.

Средната цена на дребно за страната на замразено пиле в другите търговски обекти (ДТО) остава без промяна спрямо предходната седмица – 4,91 лв./кг. По области, стойностите са в диапазона от 4,55 лв./кг (София) до 5,50 лв./кг (Силистра). Единствено в област Шумен е отчетено седмично изменение на цените – намаление с 2%.

Цените на дребно на замразеното пиле в ДТО са средно с 0,91 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата достига до 1,96 лв./кг в Силистра. Подобно на големите супермаркети, в Благоевград цените в малките магазини са по-ниски от тези на едро с 0,20 лв./кг.  За наблюдавания период средната за страната цена на замразеното пиле в ДТО е по-висока от тази в ГТВ с 2,5%.

Пиле – прясно, охладено

През изминалата седмица цените на едро на охладеното пиле се движат в диапазона от 4,28 лв./кг (Бургас, Сливен и Ямбол) до 4,85 лв./кг (Смолян), в преобладаваща част от страната без промяна спрямо предходния седмичен период. Само в две области е регистрирано леко ценово изменение – повишение с 0,7% в Кюстендил и с 2,8% в Благоевград. Това не дава отражение на средната стойност за страната и тя се запазва на нивото от предходната седмица – 4,45 лв./кг.

Цените на дребно на охладеното пиле в големите търговски вериги са в границите от 4,50 лв./кг (Добрич) до 5,89 лв./кг (Плевен). В девет области се наблюдава седмично понижение на цените в рамките на 0,2 – 7,8% (Бургас, Сливен и Ямбол ), а в други пет – повишение от 1,1 до 8,3% (Разград). В резултат, средната стойност за страната се понижава с 0,6% на седмична база до 4,99 лв./кг.
През наблюдавания период цените на дребно на охладеното пиле в ГТВ са средно с 0,54 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата е в интервала от 0,05 лв./кг в Добрич до 1,44 лв./кг в Плевен.

В другите търговски обекти охладеното пиле за поредна седмица се предлага на цени от 4,60 лв./кг (Варна) до 5,35 лв./кг (Габрово, Ловеч и Плевен). Изменение на стойностите спрямо предходната седмица се регистрира единствено в Шумен – увеличение с 0,6%. Средната цена на дребно за страната на охладеното пиле в ДТО е 5,03 лв./кг, незначително над нивото от предходния седмичен период (с 0,2%).

Средната за страната цена на дребно на охладеното пиле в ДТО е с 0,58 лв./кг по-висока от тази на едро, като разликата в тази посока варира от 0,35 лв./кг в Смолян до 1,05 лв./кг в Ловеч. В област Варна цените в по-малките магазини са по-ниски от тези на едро с 0,10 лв./кг. За наблюдавания период средната цена на охладеното пиле в ГТВ за страната е по-ниска от тази в ДТО с 0,8%.

Споделете.

Коментирайте

Close