Вкуси България със SlowTours.bg

1-8.04.2015: Цени на агнешкото месо – цяло агне, бут, плешка

0

През периода 1 – 8 април 2015 г. средните цени на едро на цяло агне и агнешки разфасовки за страната остават близки до нивата от предходната седмица, без съществена динамика на стойностите по области. При предлагането на дребно на агнешко месо в преобладаваща част от областите се отчитат разнопосочни седмични ценови колебания, по-чувствителни в големите търговски вериги.

Цяло агне

По области, търговията на едро с цяло агне е в ценовия диапазон от 11,85 лв./кг кланично тегло в Кюстендил до 13,80 лв./кг във Видин, Враца и Монтана. В четири области се наблюдава покачване на цените с между 0,8 и 7,8% на седмична база, най-значително в Пазарджик. Единствено в Кърджали е отчетено понижение – с 4%. Средната стойност за страната е 12,99 лв./кг, с 0,5% по-висока спрямо предходната седмица.

В големите търговски вериги (ГТВ) цените на дребно на цяло агне се движат в границите от 11,95 лв./кг в Бургас до 13,50 лв./кг в Пловдив. Средната стойност за страната се понижава с 3,5% на седмична база до 12,55 лв./кг, като тази седмица е отчетено предлагане на цяло агне в ГТВ в по-голям брой области (докато през предходната такова бе регистрирано само в Бургас).

Цени на агнешко месо - цяло агне

Източник: МЗХ

Предлагането на дребно на цяло агне в другите търговски обекти (ДТО) е в ценовия диапазон от 11,05 лв./кг (Бургас) до 14,15 лв./кг (Ловеч и Плевен). В пет области се наблюдава седмично понижение на стойностите с между 1,9 и 3,4% (Велико Търново). Само в две от областите продуктът поскъпва в по-малките магазини – с 1,5% в Пловдив и с 2,6% в София. Средната стойност за страната в ДТО се понижава с 0,8% спрямо предходния седмичен период до 12,91 лв./кг.

През наблюдавания период средната цена на едро на цяло агне за страната е с 0,44 лв./кг по-висока от тази в ГТВ и с 0,08 лв./кг – от тази в ДТО. Средно за страната, цените на продукта в ГТВ са с 0,36 лв./кг по-ниски от тези в ДТО.

Агнешки бут

При търговията на едро с агнешкия бут стойностите по области са в широкия интервал от 12,50 лв./кг (Кърджали) до 16,20 лв./кг (Русе). В сравнение с предходната седмица, в три области продуктът поскъпва в рамките на 0,4 – 8,5% (Пазарджик), докато в Благоевград е отчетено поевтиняване с 10,4%. Средната стойност за страната е 13,55 лв./кг, незначително по-висока на седмична база (с 0,1%).

Средната цена на дребно на агнешки бут в големите търговски вериги се понижава с 0,2% спрямо предходната седмица до 14,33 лв./кг. По области, цените на този вид разфасовка в големите супермаркети варират от 12,25 лв./кг (Добрич) до 16,99 лв./кг (Стара Загора и Хасково). В седем области е налице седмично понижение на стойностите от 0,4 до 13,3%, най-значително в Благоевград. В други девет области продуктът поскъпва в рамките на 1,8 – 12,2% (Пловдив).

В по-малките магазини агнешкият бут се предлага най-евтино в Бургас – 11,30 лв./кг, а най-скъпо в Габрово – 14,60 лв./кг. В единадесет области се регистрира седмично поскъпване на продукта от 1,1% в Добрич до 7,2% в София, докато в други пет ценовите нива се понижават в рамките на 1,7 – 3,4% (Велико Търново) на седмична база. Средно за страната, цената на дребно на агнешки бут в по-малките магазини се покачва с 1,3% на седмична база, до 13,69 лв./кг.

През наблюдавания период средните цени на дребно на агнешки бут за страната в големите търговски вериги и в по-малките магазини са съответно с 0,78 лв./кг и 0,14 лв./кг по-високи от тази на едро. Средно за страната, цената на продукта в ГТВ е с 0,64 лв./кг по-висока от тази в ДТО.

Агнешка плешка

През изтеклата седмица цените на едро на агнешка плешка се задържат в диапазона от 11,25 лв./кг в Кюстендил до 13,60 лв./кг в Ловеч и Плевен. Изменение на стойностите спрямо предходната седмица се наблюдава само в две области – понижение с 3,8% в Благоевград и покачване с 0,9% – в Пазарджик.

В големите търговски вериги цените на дребно на агнешка плешка се движат от 12,00 лв./кг (Добрич) до 14,00 лв./кг (Пловдив). В тринадесет от областите се отчита седмично понижение на стойностите в границите от 0,4% (Пловдив) до 7,7% (Велико Търново, Ловеч и Плевен). Само в ГТВ в Благоевград, София и Пазарджик продуктът поскъпва, съответно с 8,3%, 4% и 0,8%. Средната цена на агнешка плешка в ГТВ за страната се понижава с 2,5% на седмична база, до 12,81 лв./кг.

Цени на агнешко месо - плешка

Източник: МЗХ

Цените на дребно на агнешка плешка в другите търговски обекти са в интервала от 10,95 лв./кг в Бургас до 14,25 лв./кг в Плевен. В сравнение с предходната седмица, в седем от областите се наблюдава покачване на стойностите с между 2% (Добрич) и 5,3% (Варна). Същевременно в областите Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен продуктът поевтинява в рамките на 2,1 – 3,4%.

Средната цена на дребно на агнешката плешка за страната е 12,96 лв./кг, с 0,5% по-висока спрямо предходния седмичен период.
През анализирания период средната цена на едро на агнешката плешка за страната е с 0,07 лв./кг по-ниска от тази на дребно в големите супермаркети и с 0,22 лв./кг – от тази в другите търговски обекти. Средно за страната, цените на продукта в ГТВ са с 0,15 лв./кг по-ниски от тези в ДТО.

Споделете.

Коментирайте

Close