Вкуси България със SlowTours.bg

5 млн. лв. са субсидиите по мярка “Кризисно съхранение на вино”

0

Пет милиона лева е общият бюджет на субсидиите за вино по мярката “Кризисно съхранение на вино”. Приемът на заявления по нея е планиран от 1 март до 12 март 2021 г., съобщи ДФ “Земеделие”.

Субсидиите по мярката имат за цел преодоляване на смущенията на пазара в лозаро-винарския сектор на Европейския съюз, породени от пандемията от COVID-19. По мярка “Кризисно съхранение на вино” ще се подпомагат произведени в страната вина, временно оттеглени от пазара, с цел постепенното възвръщане на неговата икономическа жизнеспособност.

Съхранението на вино ще се извършва в складове или собствени помещения за съхранение в обекти за производство на вино. За финансова помощ могат да кандидатстват винарски предприятия, вписани в лозарския регистър като винопроизводители, съгласно Закона за виното и спиртните напитки.

Други допустими кандидати са още организации на производители, асоциации на организации на производители, групи производители и междубраншови организации в сектор винено грозде.

Допустимият период за подпомагане на складирани количества вино по мярката е 16 октомври 2020 г. – 20 септември 2021 г. Размерът на финансовата помощ е 0,07 лв. за един литър вино, складирано за период от 1 месец, или еквивалентната стойност на ден. Максималният размер на съфинансирането от Европейския фонд за гарантиране на земеделието по мярката е 100 % от стойността на допустимите разходи.

Споделете.

Коментирайте

Close