Автор Михаил Ангелов

Животновъдство Крави

Безжичен електропастир управлява стадото с виртуална ограда

Безжичните електропастири за едрия рогат добитък може да станат нещо обичайно, ако фермерите възприемат нова австралийска технология, което създава виртуални огради за контрол на пасището.

1 2 3 4 5 17