Автор Михаил Ангелов

Новини Европейски схеми за качество, ЗНП, ЗГУ

За пръв път залагат мярка за подпомагане при защита на ЗНП и ЗГУ

За пръв път българската държава предвижда да заложи мярка за подпомагане на продукти със защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер, при регистрацията им по европейските и националните схеми за качество.

1 2 3 4 15