Вкуси България със SlowTours.bg

БАБХ започва проверки на столовите и училищните лавки

0

Екипи на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започват проверки на училищните столове, бюфети и обектите, предлагащи храни в училищата.

Акцията е във връзка с началото на новата учебна година и е разпоредена от министъра на земеделието проф. д-р Христо Бозуков и със заповед на изпълнителния директор на  БАБХ д-р Христо Вълчанов. Инспекторитещ эе эпроверяват произхода и правилното съхранение на суровини и храни, сроковете на съхранение и дали се спазват изискванията за предоставяне на информация за храните на потребителите и правилното им етикетиране.

Проверява се също прилагането на Наредба №2 за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищата и обектите за търговия на дребно на техните територии. По време на инспекциите се следи и за спазването на противоепидемичните мерки от персонала, зает с приготвянето и предлагането на храни в обектите за хранене на територията на училищата.

При необходимост и по преценка на проверяващите инспектори ще бъдат вземани проби от храните за лабораторно изпитване. Интензивните проверки продължават до 30.09.2021 година, включително. След тази дата обектите подлежат на официален контрол, който БАБХ извършва непрекъснато.

 

Споделете.

Коментирайте

Close