Горите на Финландия – бизнес с дървесина за милиони

0

Горската промишленост във Финландия е може би най-важната за страната, ако се съди по огромните площи с гори по цялата територия. Финландия е най-гъсто залесената страна в Европа, като 75% от площта й заемат 22,8 милиона хектара гори.

Годишният растеж на горите във Финландия е около 110 милиона кубика, а всяка година се отсичат 55-70 милиона кубически метра. Дървесината е седмата по важност експортна стока за Финландия с обем от 2.9 млрд. долара или 5% от общия износ. Хартията съставлява основният износ от Финландия с обем 8,3 млрд. долара.

Гори Финландия

Дървесината е седмата по важност експортна стока за Финландия

По-голямата част от горите във Финландия – около 60%, са частна собственост, основно в южните и централните райони на страната. Държавата притежава повечето от горите в Лапландия. Най-често срещаните видове дървета в страната са бор, смърч и бреза. Благодарение на устойчивите практики и техники за управление през последните 50 години финландските гори днес дават много повече дървесина.

Гори Финландия

Илка Брадерос, бизнесмен и собственик на 3700 хектара гори

“Купуваме горски парцели в района през последните 20 години. Парцелите варират по размер, но обикновено купуваме 20-30 хектара наведнъж”, казва Илка Брадерос, бизнесмен и собственик на 3700 хектара гори, в които инвестира от 1981 г.

“Преди продавахме дървесината на местна компания за биогорива, която идваше на място и нарязваше всичко, но така получавахме по-малко пари. Сега си нарязваме дърветата сами и ги складираме край пътя, откъдето минават камионите на купувача.

Така печелим 60 евро на кубик за добрата дървесина и 30 евро за целулозната. Имаме 5% възвращаемост на нашите инвестиции, а горите ни се управляват с десетгодишен план”, казва Брадерос.

В горите на Илка Брадерос от януари 2017 г. скоро работи свръхмодерна машина Logset 8H GT, която отсича дървото, премахва клоните и го нарязва на трупи. Закупена е от Кари Виртанен, който от 40 години се занимава с дърводобив. Дървените гори на Еркяла в Южна Финландия го задържат тук около осем месеца в годината. Останалите четири месеца той продава услугите си на местна асоциация на собствениците на гори.

Кари е инвестирал в Logset 8H GT близо половин милион евро. Планира да я изплати в рамките на пет години. Разходът на гориво е около 10 до 11 литра дизел на час и има добра хидравлика. Капацитетът на машината е около десет кубически метра или 7-9 тона дървесна маса на час.

Гори Финландия

Кари Виртанен, оператор в дърводобива

Оборудвана е с компютър, който записва данните за добитата дървесина, които след това се използват от собствениците на гори за документацията, както и за целите на властите по управлението на горите.

В Южна Финландия има 80-годишен производствен цикъл за боровите дървета. След окончателната сеч горите отново се презасаждат. Целта е да се създадат около 2000 растения на хектар. Горите улавят излишния въглероден диоксид в атмосферата, но горската екосистема е и мястото, където се раждат облаците.

Гори Hyytiala Forestry Field Station

Изследователската станция “Hyytiala Forestry Field Station”

На практика горите гарантират дъжда на нашата планета, разказват специалистите от изследователската станция “Hyytiala Forestry Field Station” в сърцето на Финландия.

Тя е базирана в държавни гори на около час с кола от Тампере. Това е един от най-технологичните центрове в света за наблюдение на сложната екосистема в горите и е създаден от Хелзинкския университет през 1910 г. за теренно обучение на лесовъди.

Сега станцията е световноизвестна и по данните от нея се създават над 70 научни публикации на година. Постоянните служители в станцията са 7 души, въпреки че тук всяка година идват над 200 учени от различни университети по целия свят. Най-често се изследват взаимоотношенията между горите и атмосферата.

Най-често се изследват биосферата, облаците и взаимодействието с климата, биогеохимичните цикли на въглерод, азот, сяра и вода, анализира се ролята на замърсителите в образуването на облаци, анализират се водните, въглеродни и хранителни запаси на почвата. Така, освен бизнес за милиони, финландските гори се оказват естествена пречиствателна станция за въглеродния диоксид.

Гори Hyytiala Forestry Field Station

Изследователската станция “Hyytiala Forestry Field Station” събира серия данни

Горската индустрия във Финландия планира по-висок добив на дървесина, затова и прави големи инвестиции в гори и техника. Това са много добри новини за всички 400 000 частни собственици на гори, които продават по-голямата част от дървесината на промишлеността.

В бъдеще се очаква още по-голям растеж на горската промишленост и работната сила, заета в нея. Бъдещето на горското стопанство във Финландия изглежда обещаващо.

Публикацията е осъществена в рамките на пътуване за журналисти от ЕС, организирано от ENAJ – Финландия

Споделете.

Коментирайте

Close