Pictor

Държавата въвежда годишни “винетки” за тракторите

0

Държавата се кани да натовари с още разходи земеделския сектор. По предложение на вицепремиера и министър на регионалното развитие Лиляна Павлова правителството в оставка трябва да въведе годишни такси за преминаване по пътищата на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника. “Винетките” за трактори ще са в размер от 30 до 100 лева на година, според габаритите на машините и ще отиват в бюджета на Агенция “Пътна инфраструктура”. Това предвижда проектът на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от АПИ.

Проектът е публикуван на страницата за обществени консултации на кабинета. Предполага се, че земеделците и в частност собствениците на земеделска техника са чували за този портал, често го посещават, дават си мнението по важни за страната въпроси, изтъкват своите аргументи “за” или “против”, а някой след това ги взима под внимание.

В доклада си към предложението за новите държавни такси вицепремиерът в оставка Павлова посочва следният мотив: “Предложеното допълнение на тарифата има за цел подобряване на правната уредба, свързана с предвидения нов ред за издаване на едногодишно разрешително за движението на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника за земеделското стопанство, регистрирана за работа съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника”.

“Размерът на таксите е определен в зависимост от широчинния габарит на техниката и по-конкретно 30 лв. годишна такса за колесни трактори, тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника за земеделското стопанство с габаритни размери с широчина от 2,55 м до 3,50 м включително и 100 лв. такса – при широчина над 3,50 м до 4,50 м включително”, конкретизира Павлова.

Ето и някои от по-съществените мотиви на министъра на регионалното развитие в оставка: “С въвеждането на годишна такса при издаването на едногодишни разрешителни се очаква облекчаване на земеделските производители, ползващи цитираната техника при многократно преминаване по пътищата от първи, втори и трети клас по изключение, както и стимулиране на плащането на дължимите пътни такси от потребителите, сезонно ползващи републиканските пътища поради спецификата на тяхната дейност. По този начин няма да бъде допускано движението им по пътищата от първи, втори и трети клас по изключение без необходимото разрешително и заплатена годишна пътна такса.”

loading...
Споделете.

Коментирайте

Close