Вкуси България със SlowTours.bg

ДФЗ ще съфинансира застраховки на пшеница, ечемик и слънчоглед

0

Зърнените и маслодайни култури за първи път влизат в обхвата на схемата за застраховане на селскостопанска продукция. Причината са зачестилите неблагоприятни климатични условия през последните години, съобщават от ДФ „Земеделие“.

От настоящата година за подпомагане по помощта могат да кандидатстват и стопани, отглеждащи пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица. Те ще бъдат подпомогнати за първите 2 000 ха от площите си. Земеделските стопани могат да кандидатстват от 15 март 2021 г. в териториалните структури на фонда по схемата „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“. Приемът ще продължи до 30 юли.

Срокът за предоставяне на застрахователните полици в Областните дирекции на ДФЗ е 31 август. Договорите ще бъдат сключени до 20 работни дни след предоставяне на полиците в териториалните звена на ДФ Земеделие“, а средствата ще се изплатят до 10 работни дни след сключване на договора с Фонда. Финансовият ресурс по помощта е 5 млн. лева.

Освен зърнопроизводителите, бенефициери по схемата могат да бъдат земеделски стопани, отглеждащи:

  • овощни култури над 0.5 ха и срок на експлоатация на насажденията под 20 години;
  • зеленчукови култури отглеждани в оранжерии над 0.1 ха;
  • зеленчукови култури над 0.3 ха;
  • етерично-маслени култури над 0.5 ха;
  • тютюн над 0.1 ха;
  • зърнени култури над 3 ха;
  • маслодайни култури над 3 ха.

Максималният размер на подкрепата, която може да получи един фермер, който отглежда овощни, зеленчукови, етерично-маслени култури и тютюн е до 65% от стойността на застрахователната премия. Сумата за подпомагане e до 195 лв./ха при размер на застрахователната премия от 300 лв./ха. Стопаните, които застраховат зърнени (пшеница, ечемик и царевица) и маслодайни култури (слънчоглед и рапица), могат да получат до 35% от стойността на застрахователната премия.

Размерът на подпомагане е до 21 лв./ха при размер на застрахователната премия от 60 лв./ха.
На съфинансиране подлежат полици, издадени след подаване на заявление за подпомагане.
Целта на помощта е насърчаването на земеделски стопани, малки и средни предприятия, които произвеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени, зърнени (пшеница, ечемик и царевица), маслодайни култури (слънчоглед и рапица) и тютюн доброволно да застраховат продукцията срещу неблагоприятни климатични събития.

Споделете.

Коментирайте

Close