Вкуси България със SlowTours.bg

Допълнителни субсидии по "Млад фермер" ще има след 2015 г.

0

Какви субсидии ще получават след 2015 г. младите фермери?

От 2015 г. насам Европейската комисия променя правилата за субсидиите на фермерите, като въвежда задължително зелени плащания и дава възможност на държавите да избират дали да сложат таван на плащанията за големите стопанства или да осигурят по-висока от средната сума за малките стопанства. При това всяка държава доброволно може да избере приложението на различни схеми, които са обвързани с плащания, подпомагане на най-малките производители и др.

Част от новите моменти касаят схемата „Млад фермер„. Какво представлява тя, както и какви допълнителни схеми може да реши да въведе страната ни, обяснява пред в. Капитал Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации.

Изискването за плащане на младите земеделски стопани е за пръв път да създават земеделско стопанство, да са били вече ръководители на стопанството или вече да са създали такова. Също така трябва да са на възраст до 40 години.

За земеделските стопани схемата е доброволна. Тези, които желаят да участват, го заявяват в сроковете, които са определени по СЕПП. Плащането на субсидиите се отпуска на годишна база при деклариране на условията за подпомагане на хектари от земеделския стопанин най-много за 5 години.

Този период се понижава с изминаване на годините от създаването на стопанството и първото подаване на заявлението за плащане по схемата за млади земеделски фермери. Бюджетът за тази схема е до 2% от националния таван за директни плащания. Размерът на плащането ще се изчислява по следните методи:
– Размерът се изчислява всяка година, като се умножат 25% от схемата за единно плащане на площ по броя на допустимите хектари, които са заявени от земеделския стопанин.

– Размерът се изчислява всяка година, като се умножат 25% от средното национално плащане по броя на допустимите хектари.

– Обща годишна сума на всички млади производители се изчислява като се умножи фиксирания брой хектари със стойността, която е равностойна на 25% от средното национално плащане на хектар.

Може да се въведе обвързана с производството схема за подпомагане

Подпомагането може да се отпуска в следните сектори и производства: зърнени култури, маслодайни семена, протеинови култури, бобови растения, лен, коноп, ориз, черупкови плодове, мляко и млечни продукти, семена, овче и козе месо, говеждо и телешко месо, маслиново масло,копринени буби, картофи за нишесте, сух фураж, хмел, захарно цвекло, захарна тръстика и цикория, плодове и зеленчуци и дървесни култури с кратък цикъл на ротация.

Отпуска се само на тези сектори или региони от дадена държава членка, в които отделните селскостопански практики и сектори са важни по икономически, социални или екологични причини, имат затруднения.
Този вид помощи се получават годишно и се отпускат в рамките на определени граници и въз основа на определени площи, добиви или определен брой животни. За България тези средства за обвързана подкрепа могат да са 13% от пакета за директни плащания.

За да се запази свободата на животновъдството и в режима на хранене да продължава да има достатъчно протеини, се дава възможност на държавите, да използват най-малко 2% от тавана си за подпомагане на производството на протеинови култури. Анализът сочи, че тази схема трябва да бъде избрана за България и по нея да бъде подпомогнато не само животновъдството, но и секторът за зеленчуци и плодове.

Доброволна схема подпомага и малките земеделски стопани

Тази схема предвижда финансиране със сума от 500 до 1250 евро. Изчислява се по 2 начина – твърда сума или диференцирана ставка според размера на стопанството. Финансирането може да се заяви най-късно до 15 октомври 2015 г. Ако се приложи тази схема за България, по-правилно ще бъде да се използва диференцираната ставка според размера на стопанството.

Това ще спомогне за понижаване на административната тежест и разходи на администрацията. По тази схема можем да заделим до 10% от директните плащания и тя ще замести всички останали плащания, които може да получи фермерът.

Boryana-Karamiteva

Боряна Карамитева

Копирайт: Боряна Карамитева
Стажант-копирайтър в Agronovinite.com

Споделете.

Коментирайте

Close