Евростат дава България за пример със спад в безработицата през 2019 година

0

България е сред страните, отчели спад в безработицата през изтеклата една година. Ако незаетите в страната ни са били 4.8% в края на 2018 г., година по-късно те са намалели до 3.7%,  посочва Евростат. За сравнение, през 2012 г. статистическата служба на Европейския съюз отчита нива на безработица у нас от 12,6%.

Другите страни членки на ЕС, които отчитат спад в безработицата през миналата година, са Гърция (от 18.8% на 16.8%), Естония (от 5.3% на 4.2%) и Хърватия (от 7.5% на 6.5%). За сравнение, увеличение в броя на безработните има в Люксембург, Словения, Кипър, Швеция, Литва и Чехия, която въпреки това остава страната с най-ниска безработица в Евросъюза – едва 2.2 на сто.

Безработица Евростат

Графика: Евростат

България е добър пример и при младежката безработица. Страната ни е в топ три на държавите с най-ниските нива на незаети млади хора със 7%, докато през 2012 г.  техният процент е бил почти 30. Сега Евростат ни нарежда до другите две страни с най-ниска младежка безработица – Чехия (5.2%) и Германия (5.9%), докато най-много млади хора без работа има в Гърция (32.5% през третото тримесечие на 2019 г.), Испания (32.1%) и Италия (28.6%).

През ноември 2019 г. в ЕС28 са били безработни 3.222 милиона млади хора (под 25 години), от които 2.285 милиона са в еврозоната. В сравнение с ноември 2018 г. младежката безработица намалява със 111 000 в ЕС28 и с 89 000 в еврозоната.

Споделете.

Коментирайте

Close