Новите биопроизводители и през 2019 г. остават без субсидии

0

И през 2019 г. няма да бъдат приемани документи за подпомагане на нови биологични производители, а по другата схема – за агроекология и климат, е допустимо кандидатстване само по мярката за пасторализъм. Това става ясно от публикувания проект на заповед на аграрния министър Румен Порожанов да не се приемат заявления, с които се поемат нови ангажименти по мерките 10 и 11.

Рестрикцията се прилага за трета поредна година, след като през 2017 г. служебният министър на земеделието проф. Христо Бозуков спря финансирането с крилатата реплика “гъските изядоха субсидиите”. По думите му в продължение на две години са давани допълнителни субсидии на зърнопроизводителите, защото в нивите им гнездят тези птици. Той обясни, че около 1/4 от средствата по “Агроекология и климат” са били насочени за опазване на белочелата гъска и блатара, като парите са отишли в и без това най-субсидирания сектор – зърнопроизводството.

Субсидии за нови биозпроизводители нямаше и през 2018 г., а сега, година преди края на настоящия програмен период, се прави трето орязване. Единственото изключение ще бъде по мярка 10 “Агроекология и климат” за дейности по направление „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“. В периода 2014-2020 г. по мярка 11 “Биологично земеделие” бяха отделени 102 млн. евро, а по мярка 10 – 290 млн. евро.

Приемът на заявления за подпомагане по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ и мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014 – 2020 г. ще започне с началото на кампанията за директни плащания.

Споделете.

Коментирайте

Close