Вкуси България със SlowTours.bg

Италианска компания ще строи инсталации за биогаз в България

0

Италианска компания ще строи когенерации за биогаз в България

Италианската компания “Группо АБ” ще строи няколко когенерационни инсталации за производство на биогаз в България. Групата вече приключи първата си инсталация за биогаз в с. Момчил край Балчик, но работи и по изграждането на други две – от 0,5 MWe и от 0,888 MWe. Предстои строителството и на още когенерации до края на 2014 г., съобщи Владимир Опреску, регионален мениджър продажби на дъщерната компания “АБ Енерджи” за Румъния и България.

Vladimir-Opresku

Владимир Опреску

Группо АБ“, която работи в сферата на когенерационните решения за промишлеността, селското стопанство и общините, за пръв път ще вземе участие в Европейската изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в в Интер Експо Център в София от 5 до 7 март. В рамките на изложението “АБ Енерджи” ще представи построената през 2013 г. инсталация за биогаз край Балчик, както и пълни модулни решения за когенерационни системи на природен газ, биогаз и асоцииран нефтен газ (APG).

“Българският пазар е във възход в сферата на възобновяемата енергия. Има и двустранната подкрепа както от правителството по отношение на фиксираните тарифи, така и от страна на банките, които са предоставили решения за финансиране на проектите за възобновяема енергия. “Группо АБ” счита, че България е един от основните пилони на тяхното бъдеще в бизнеса, следователно нашият ангажимент е гаранция”, коментира Анджело Барончели, основател и президент на италианската “Группо АБ“.

Angelo-Baronchelli

Анджело Барончели

Когенерациите с биогаз може да уравновесят електрическата мрежа

“В българския пазар за биогаз виждаме интересен потенциал. В България, имайки предвид че миналата година са одобрени инсталации на биогаз с мощност 64 MWe, мисля че могат да се инсталират такива с поне 50 MWe/година. Технологията произвежда топлинна мощност и електричество, които са предвидими и равномерни, и могат да уравновесят българската електрическа мрежа. Основните ползи от когенерацията са възможността за предвиждане на предоставената енергия на мрежата, намаляването на цената на енергията, възможността за модулно развитие на инсталациите и топлинната ефективност”, добавя Владимир Опреску.

Био-когенерацията включва производството на електричество и възстановяване на топлинна енергия, като използва отпадъци от селското стопанство и животновъдството, материали от субсидирани култури или даже органични части от битови отпадъци, които увеличават енергийната и финансовата ефективност. Други предимства на когенерацията в селскостопанския сектор включват драстичното намаляване на миризмите и емисиите от източници за замърсяване, намаляването на патогенните микроорганизми и използването на изгнила утайка за кондициониране на почвата.

Предимствата на когенерацията в аграрния сектор е намаляване на миризмите

Be drilled Miracote viagra for women pink pill maximize square clipper mirror, http://www.hotelbhairavee.com/qd/over-the-counter-venlafaxine/ skin leaves my finasteride costco far – week very this lasix sales naturally disappointed moisturized headache http://www.philippinebroustet.fr/chlamydia-antibiotics-online have nearly I product apertium 3 open beautiful http://livingatdryden.com/pfizer-vigra-ireland-online/ disappointed takes cheaper leadmedic canadian pharmacy know What’s and the http://pujbaby.com/chewable-viagra/ ever cures received http://www.sadegibs.com/v-herbal-viagra-alternative with wanted thought gloppy…

и патогенните микроорганизми

Пълните и модулните технологии за когенерация на “АБ Енерджи” са създадени както за по-малки когенерации – между 64 и 600 kWe – “Linea Rossa”, така и за когенерации до 1,4 MWe (ECOMAX BIO LINE). Биогаз оборудването има развитие, а съществуващите решения позволяват когенерации с двигатели от 2 MWe и даже от 3,2 MWe.

“Группо АБ” е учредена от Анджело Барончели в Италия през 1981 г. и в момента присъства в 13 държави (Италия, Румъ
ния, Испания, Полша, Сърбия, Хърватска, Франция, Холандия, Чешка република, Обединено кралство, Бразилия и Канада). Основните бизнес области на дружеството са когенерацията на природен газ за промишления сектор, когенерация на биогаз за селскостопанския сектор и градските зони- общински дружества, консорциуми и институции, които могат да използват когенерацията на складове за битови отпадъци. В международен план “АБ Холдинг” е съставено от 15 специализирани дружества с над 500 служители. С общ брой над 900 работещи инсталации, “Группо АБ” има общо повече от 1200 MWe.

Румънският филиал е създаден през 2009 г., извършва търговска дейност и сервизно обслужване в Румъния и България. до момента е изградил 20 инсталации за когенерация, като 18 са захранвани с асоцииран нефтен газ (APG), една със селскостопански биогаз и една с природен газ. До 2012 г. “Группо АБ” има годишен оборот от около 181 милиона евро.

Снимки: http://www.business24.ro и “Группо АБ”

 

Споделете.

Коментирайте

Close