Вкуси България със SlowTours.bg

Време е за главния пролетен преглед на пчелина

0

В повечето райони на страната към края на март или началото на април се извършва главният пролетен преглед на пчелина. Поради това, че се изваждат и преглеждат основно всички пити от пчелното гнездо, минималната температура за провеждане на прегледа трябва да е 14-16°С, а пчелите да летят за нектар.

При главния пролетен преглед се преценяват следните признаци:

Сила на семейството

Определя се по плътно покритите с пчели междурамия. Силни са тези, които имат над 8 междурамия с пчели, средни по сила са семействата с 5-6 междурамия, а слабите са с под 4.

Количество на запечатаното работническо пило

Дава информация за броя на младите пчели, които ще се излюпят в гнездата в най-близко време (за период от 12 дни]. Количеството на пилото може да се прецени като се изброят питите заети с него. Този начин е най-неточен, защото в част от питите няма пило. Сравнително по-точно е определянето, когато запечатаното работническо пило се представи като част от питата – 1/2, 1/4, 3/4 и т.н. Накрая частите се сумират и се приравняват към цели пити.

Броят на младите пчели, които ще се излюпят, се определя като се знае, че в една Дадан-Блатова плодникова пита има около 8 500-9 000 килийки, а в многокорпусната – 7 500-8 000.

Качество на пчелната майка

Задължително трябва да се открие и да й се направи окомерна преценка. През този период тя обикновено е по средните пити. Майката се преценява по следните признаци:

  • Големина на коремчето;
  • Състояние на краката и крилете;
  • Наличие на власинки и цвят на тялото;
  • Подвижност.

Старата пчелна майка е слабо подвижна, с по-малко коремче, с опадали власинки, вследствие на което тялото е тъмно и лъскаво. Понякога при млади майки се наблюдават дефекти – счупено или парализирано краче, оръфани криле. Такива пчелни майки трябва да се подменят с нормално развити.

За качествата на пчелната майка може да се съди по количеството, разположението и вида на пилото. Когато в гнездото има много работническо пило, разположено по питите плътно (без пропуснати килийки) под формата на кръг или елипса, това е показател, че пчелната майка е млада и качествена.

Количество и качество на хранителните запаси – мед и прашец

През този период във всяко пчелно семейство трябва да има минимум 5-6 кг мед. Количеството
на запечатания мед може да се определи окомерно. Медът се представя като част от питата, частите се сумират и се приравняват към цели пити. Знае се, че Дадан-Блатовата плодникова пита, запълнена с мед (запечатан), тежи средно 3,6 кг, а многокорпусната -2,0 – 2,5 кг.

Едновременно с определяне на количеството, се обръща внимание и на качеството на меда. В пчелните гнезда не трябва да има ферментирал мед. Кристализиралият се разпечатва и напръсква леко с вода, което улеснява консумирането му от пчелите.

При главния пролетен преглед се определят количеството и качеството на цветния прашец. През този период в пчелните гнезда трябва да има 2-3 пити с прашец. Количеството му се определя окомерно и се представя като част от питата – Уг, %, % и т.н. Накрая частите се сумират и се приравняват към цели пити. В пчелните гнезда не се допуска наличие на плесенясал прашец.

Обем на пчелното гнездо

Има значение за нормалното развитие на пчелните семейства през пролетта. Пчелните гнезда се оставят на толкова пити, колкото пчелите покриват плътно. По този начин се създава оптимален топлинен режим.

Състояние на кошера и затоплящите материали

Изолационните (затоплящите) материали трябва да бъдат сухи. Овлажнелите задължително се
подменят, за да се предотврати развитието на плесен и появата на някои заболявания.

Пчелните семейства трябва да са настанени в здрави и сухи кошери. При установяване на някакви повреди, влага и плесен по стените, преместването на пчелите в други кошери е наложително.

По време на главния пролетен преглед се обръща внимание на състоянието на пилото за американски гнилец (при зазимени болни семейства) и на пчелите. При констатиране на голям подмор, силно отслабване на семействата, пълзене на пчелите (признак на нозематоза, вирусно заболяване), изхвърляне на мумии (аскосфероза), задължително се вземат проби от пчели и пило и се изпращат за лабораторно изследване. Резултатите от главния пролетен преглед се записват в дневника на пчелина.

Съветите за пчелари са от най-новата книга „Сезонна работа в пчелина“ на проф. Иванка Желязкова, ръководител на катедрата по пчеларство в Тракийския университет. Публикуваме ги с разрешението на авторката.

Споделете.

Коментирайте

Close