Вкуси България със SlowTours.bg

Малките семейни ферми – в кооперативи и без корпоративен данък

0

Малките семейни ферми да бъдат освободени от корпоративен данък и да бъдат облагани с патeнтни налози, настоява Националното сдружение на малките семейни ферми и преработватели (НСМСФП), което защитава интереса и правата на повече от 150 000 хиляди малки семейни ферми и стопанства на територията на страната.

В специално становище сдружението набелязва редица мерки в подкрепа на усилията на правителството да намери работещо решение в полза на българските земеделски производители, подходящо за преодоляване на задаващата се икономическа криза. “Нееднократно сме настоявали и работили в посока на облекчаване и предоставяне на равнопоставен достъп до пазара на най-уязвимите, в същото време най-устойчиви стопански субекти в сектор селско стопанство, а именно малките семейни ферми.

Но въпреки многократните ни усилия, до момента работещ механизъм за това не бе изработен и не бе приет, не бяха взимани под внимание и резултатите от статистическите данни, които недвусмислено показваха нездравословното разслояването на структурата на земеделските стопанства. В условията на задаваща се криза структурните грешки стават по-видими и най- вече незаобиколими”, изтъкват от НСМСФП.

Равен достъп до пазара

Те предлагат експертна и логистична подкрепа “за реализирането на тази справедлива инициатива – равен достъп до пазара, с отчитане на спецификите на различните икономически сегменти”. От сдружението отчитат факта, че в момента голяма част от тези стопанства нямат капацитета и възможността да осигурят и обезпечат предлагането на продукцията си до търговските обекти.

И това състояние не е резултат на настоящата кризисна ситуация, а ефект от дългогодишно подценяване на базовия икономически сегмент в земеделието – малките семейни фермери и преработватели. Затова браншовата организация настоява за приемането на цялостен пакет от мерки за насърчаване и запазване на малките стопанства, а не предприемане на частични, кризисни и като цяло временни решения.

Облекчаване на данъчното облагане

От сдружението настояват за цялостна ревизия на данъчно и осигурителното законодателство и освобождаването на тези структури от корпоративен данък и преминаване към опростен модел на облагане чрез патентен данък. “Това ще осигури свежи постъпления в държавния бюджет и ще изкара на светло и най-сенчестите субекти в сектора. Така ще бъдат създадени механизми за намаляване на сивия сектор и стимулиране на малките фермери към обявяване на производствата и извършване на производство и преработка при спазване на общи и достъпни правила. Само и единствено земеделски производители, платили патентния си данък (след 2020) година, би трябвало да имат достъп до търговската мрежа и до директни продажби и канали за доставка”, посочват браншовиците.

Насърчаване на кооперирането

Необходимо е насърчаване на сдружаването на производителите на регионален принцип и допускането до пазара на регионални производители, посочват от НСМСФП. Може да се използва италианският модел на коопериране, по схемата 60/30/10 – в кооператив могат да се предлагат 60% собствено произведени стоки, 30 % от съседни региони и 10 % национални. Това ще даде възможност на региони непроизвеждащи даден продукт да се снабдят с него от съседен регион.

Необходимо е да се предприемат спешни мерки по дефинирането на понятието семейно стопанство, ферма по отрасли и подотрасли. Време е да се доразвие определението за малко стопанство до 2000 СПО и да се даде възможност на всички фермери попадащи в категорията малко стопанство да получават европейски и национални субсидии и подкрепа, само и единствено ако членуват в браншова или друга структура, представляваща интересите им. С цел насърчаване на сдружаването, да се допускат до организирани и подкрепяни от държавата или местна власт различни събития промотиращи, предлагащи земеделска или преработена продукция единствено членуващите в браншова организация фермери, както и осигуряването на различни форми на финансиране и подпомагане да става само и единствено за членуващи фермери.

“Семейните и малки стопанства винаги са изваждали тази страна и от най-тежките кризи, дори и по време на война. Ние сме в такава. Единствената възможност за осигуряване на заетост в регионите и в земеделието, осигуряването на качествена земеделска продукция по икономически целесъобразен и устойчив начин, е да се даде възможност на малките фермери да работят за себе си, без ненужни условности, без административен рекет и без организационни трудности”, завършват от НСМСФП.

Споделете.

Коментирайте

Close