Caryx

Момчил Неков: Започваме реални действия срещу двойния стандарт за храните в ЕС

0

– Г-н Неков, на 15 февруари представители на парламентарните земеделски комисии в страните от Вишеградската четворка (Полша, Чехия, Словакия и Унгария) гласуваха за единни стандарти за качество на продуктите във всички страни от ЕС. Какви мерки се предприемат в България?

През януари проведохме работна среща, която имаше за цел да оформим официален български мандат и позиция по темата с двойния стандарт. Те бяха основата на парламентарно становище по темата което ми предстои да представя в ЕП. Недопустимо е да има разлики в качеството на храните в единния европейски пазар.

Наличието на двоен стандарт е дискриминация

Наличието на двоен стандарт е дискриминация. Неприемливо е продукти с една и съща опаковка в Западна Европа да съдържат например захар, а в Източна Европа – глюкозо-фруктозен сироп.

– Защо според Вас това е проблем? Потребителите купуват продукт без притеснение, виждайки че е от разпознаваема и западна марка.

Потребителите правят асоциативна връзка между марка, продукт и качество, очаквайки еднакво качество за продукт от една и съща марка, предлаган както на територията на тяхната държава, така и в другите държави членки. Продажбата на идентични продукти с умишлено различен състав представлява нелоялна търговска и производствена практика спрямо потребителите в различни части на Съюза.

Трябват стъпки на равнище ЕС за прекратяване на нелоялните търговски практики

Смятаме, че е необходимо да се предприемат стъпки на равнище ЕС за прекратяване на нелоялните търговски практики спрямо потребителите. Да се разработи подходящо законодателство на равнище ЕС и да се приеме общ стандарт за вземане на проби.

– Бяха направени редица изследвания в лицензирани лаборатории в България, Чехия, Хърватия, Унгария и Словакия за съдържанието и етикетирането на продукти. Какво показват резултатите?

Тези анализи показват по-ниско съдържание на месо и други съставки в някои продукти. В повечето случаи тези разминавания са в страните, които се присъединиха към ЕС през 2004, 2007 и 2013 г. Резултатите показаха случаи, в които еднакви продукти се предлагат на значително по-висока цена в тези страни в сравнение с т.нар. стари държави членки.
Предвиден е ресурс от 2 милиона евро за изготвяне на методология и провеждане на анализи за сравняване на хранителните продукти в различните държави членки. Очакваме анализите да бъдат финализирани в най-кратки срокове, препоръчително през 2018 г.

България е в топ 5 в Европа по затлъстяване при децата

– Но докато се правят тези анализи и траят всички политически дебати относно двойния стандарт при храните хората продължават да консумират продукти с по-ниско качество от тези в Западна Европа. Рисковете за децата са още по-големи…

България е в топ 5 в Европа по затлъстяване при децата. И това в основни линии се дължи на некачествената храна. Производителите се оправдават с вкусовите предпочитания на потребителите. Но как са разбрали какви са вкусовете на бебетата, за да предлагат една и съща марка бебешка храна с различно съдържание за Западна и за Централна и Източна Европа?

– Кога ще мине периодът на констатациите и ще се премине към действия?

В началото на месец февруари внесох в Европейския парламент становище за двойното качество на продуктите на единния пазар. Предлагам създаване на контролен орган в Европейския съюз който да следи за това дали се предлага еднакво съдържание за един и същи продукт. Напълно логично за мен е да има такъв орган и той да е в страна като България, където проблемът реално съществува.

– Какви са Вашите конкретни предложения за намиране на решение на този проблем?

Трябва промяна в директивата от 2005 г. за Нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители, като практиките от вида „двоен стандарт“ бъдат окончателно забранени.

Практиките от вида „двоен стандарт“ трябва бъдат окончателно забранени

Тъй като това ще бъде дълъг процес, предлагам докато това стане факт, да се въведе преходна, ограничена във времето мярка, която да дава видимост на инициативите на бизнеса за работа с местни рецепти, чрез въвеждане обозначение на това по чия местна рецепта е изготвен съответният продукт, с което се спазва правото на информиран избор и предпочитания на потребителите. Например: „напитка по българска рецепта“.

Тъй като проблемът е свързан с функционирането на единния пазар, за мен е логично да има едно европейско звено, което да след за това дали различни продукти се предлагат с различно качество. Европейците трябва да бъда третирани по еднакъв начин, не зависимо дали са в Малко Търново, в Мюнхен или Милано.

Споделете.

Коментирайте

Close