Вкуси България със SlowTours.bg

Над 25 милиона овце са изчезнали от 80-те години досега

0

От 80-те години на ХХ век насам в ЕС са изчезнали над 25 милиона овце, а през последните 17 години производството е намаляло с повече от 20%. Причините са изоставяне на дейността и застаряване на специалистите в тази област, заедно с тежките здравни кризи в сектора. Консумацията на овче и козе месо е намаляла значително, като за овчето месо тя е спаднала до 2 кг на човек спрямо 3,5 кг през 2001 г., а тази тенденция се наблюдава и през 2017 г., особено сред младите хора. Това се посочва в гласувания днес доклад за актуалната ситуация и перспективите на овцевъдството и козевъдството в ЕС на заседание на Комисията по земеделие и развитие на селските райони към ЕП.

С доклада се призовава държавите членки да изготвят средносрочни и дългосрочни стратегии за развитие на овцевъдството и козевъдството с предложения за подобряване на селекцията на породите и пазарното реализиране на продуктите от секторите. Силната зависимост от помощите по линия на ОСП е знак за уязвимостта на тези сектори, които са изправени пред постоянен спад на консумацията на месо. Въпреки че на европейско равнище овцевъдството и козевъдството генерират едва 3,6% от цялото производство на животинска продукция, с 98 милиона добитък, тези отрасли обхващат обширни региони, голяма част от които се характеризират със значителни неблагоприятни природни условия.

Добре известен е примерът с Обединеното кралство, където стадата заемат 31% от земеделската площ, или държави като Испания, Румъния и Италия, където те заемат 20% от земята. Броят на стопанствата е 850 000 за овцете и 450 000 за козите. По брой на овцете първо място заема Обединеното кралство с 39,5% от общия брой, следвано от Испания (27,4%), Гърция (15,9%), Румъния (15,6%), Франция (12,2%), Италия (12,2%) и Ирландия (11%). При козите Гърция е на първо място с над 35%, следвана от Испания (21%), Румъния (10,6%), Франция (10,3%) и Италия (7,9%).

Момчил Неков

Момчил Неков

Излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз ще бъде един от основните проблеми за сектора през следващите години поради решаващото влияние на тази държава върху европейския пазар и поради факта, че тя е основната входна точка за вноса от трети държави.

Към търговското въздействие ще се добавят последиците от Брекзит за бюджета на ЕС, които могат да се усетят по-тежко в по-слабите сектори, като например овцевъдството и козевъдството, ако бъде извършено хоризонтално съкращение на средствата, предназначени за общата селскостопанска политика.

„Овцевъдството и козевъдството са несъмнено едни от най-уязвимите сектори на животновъдството в Европейския съюз. С приемането на доклада за овцевъдството и козевъдството смятам, че ще подпомогнем фермерите в тези области, особено в България. Европа чу българските овцевъди и козевъди и прие голяма част от техните искания с внесените от мен препоръки“, коментира доклада българският евродепутат Момчил Неков. „Цените на овчи и кози продукти не трябва да падат под определени прагове, затова с доклада призоваваме Европейската комисия и държавите членки да проучат веригата за доставки при секторите овцевъдство и козевъдство, за да се гарантира, че фермерите получават адекватна подкрепа“.

Докладът отбелязва въвеждането на подвижни доилни инсталации и кланици или установяването на такива съоръжения на място като необходимо за улесняването на производството на продукти от овче и козе месо и мляко. Това е препоръчително за страни като България с малко на брой кланици.

Споделете.

Коментирайте

Close