Вкуси България със SlowTours.bg

80% от малките стопанства в България са изчезнали за 10 години

0

Над 80 на сто от стопанствата с използваева земеделска площ под 10 декара са изчезнали за последните 10 години. В същото време цели 85% от земята у нас е съсредоточена у едва от 9% от стопанствата.

Тенденциите на изчезване на малките ферми и уедряване на собствеността на земята се очертаха от публикуваните предварителни данни от преброяването на стопанствата през 2020 г. През 2020 г. стопанисваната от земеделските стопанства използвана земеделска площ (ИЗП) достига до 3 957 хил. ха и се увеличава с 9% спрямо 2010 г. и с 36% спрямо 2003 г. Средната площ на едно стопанство в страната нараства до 33 ха, при 10 ха, отчетена през 2010 г. Земеделските стопанства у нас са 132 400, което е с 64% по-малко, отколкото през 2010 г.

Брой на земеделските стопанстваЗначително намалява броят на стопанствата с използваема земеделска площ (ИЗП) под 10 ха спрямо 2010 г. Най-голямо е намалението (80%) на стопанствата с ИЗП до 10 ха. В същото време около 9% от стопанствата (с 50 ха и повече ИЗП) стопанисват 85% от ИЗП. Техният брой се увеличава с 28% спрямо преброяването през 2010 г.

Най-голям е броят на земеделските стопанства в области Благоевград и Пловдив, съответно 10.2% и 8.2% от общия брой на стопанствата в страната през 2020 г. Най-малък е броят на стопанствата в области Габрово и София (столица) – съответно 1.0% и 0.5%. През 2020 г. животновъдните стопанства, отглеждащи селскостопански животни, птици и пчелни семейства, са около 71 500 броя. Около 31 хил. земеделски стопанства отглеждат 608 600 броя говеда, 12 хил. стопанства – 244 000 броя кози, 22 хил. стопанства – 1 276 800 броя овце и малко над 3 хил. стопанства отглеждат 642 000 броя свине.

С 6% се увеличава броят на говедата през 2020 г. в сравнение с 2010 г. През 2020 г. средният брой на отглежданите животни в стопанствата е значително по-висок спрямо предходните периоди. Средният брой на отглежданите говеда достига до 20 на стопанство с говеда, на козите – до 21, на овцете – до 58, а на свинете – до 190.

Намаляването на броя на земеделските стопанства и окрупняването им е процес, наблюдаван във всички държави членки на ЕС, посочват от аграрното министерство. За сравнение – тенденция за намаление се отчита и в ЕС в последните години до преброяването през 2020 г. Броят на стопанствата в държавите членки е намалял с около една четвърт в периода от 2005 г. до 2016 г. В страните от ЕС са престанали да съществуват около 4.2 млн. стопанства, огромна част от които – около 85 %, са били малки стопанства с размер под 5 ха.

Споделете.

Коментирайте

Close