Площите с биологични култури са се увеличили 6 пъти за 7 години

0

20 пъти е нараснал броят на биологичните оператори за период от 10 години – през 2008 г. те са били 311, а към края на 2018 г. достигат 6 660. Сертифицираните площи за отглеждане на биологични култури в България през последните 7 г. са се увеличили над 6 пъти. Към 2018 г. площите в система на контрол са 162 332 ха, а към 2011 г. те са били 26 622 ха, съобщават от земеделското министерство.

България разполага с подходящи почвени и климатични ресурси за развитие на биоземеделие. От 2015 година насам заемаме едно от челните места по площи с лозя, отглеждани по методите на биологичното земеделие в ЕС, което прави възможно производството на биовино. Страната ни е сред лидерите в Европа по отношение на брой биологични пчелни кошери. Към 2011 г. броят им е 58 855, а през 2018 г. нараства четири пъти и достига до 265 069.

В периода от 2016 г. до 2018 г. се отчита ръст и при засадените площи с роза и лавандула, съответно към 2018 г. те са 2255 ха и 7 021 ха. България е най-големият производител на биологично розово и лавандулово масла в света. Разраства се и производството на други биологични етерични масла – от маточина, лайка, мента и др. Това определя страната ни като ключов производител с традиции в производството на суровини за биокозметиката.

Биоземеделието е приоритетен сектор за подпомагане по инвестиционните мерки по ПРСР. От началото на 2007 г. до момента по Програмата са изплатени около 150 млн. евро, основно за проекти за модернизация на биологичните земеделски стопанства, следвани от проекти на млади фермери, малки стопанства и проекти за преработка на биосуровини, отчита МЗХГ, което изготви Национален план за действие за развитие на биологичното производство за периода до 2027 година.

Съвместно с представители на контролиращи и консултантски организации, научни институти и университети, организации на биологичните производители и търговци са определени стратегически цели в подкрепа на българското биопроизводство. За оптимизиране на надзора върху дейността на контролиращите лица и увеличаване на капацитета на административното звено през тази година ще бъде създадена и дирекция „Биологично производство“ в МЗХГ. Сред целите са още включване на схеми и мерки за подпомагане на ферми, които не отговарят на критериите за подпомагане по мярка 11 „Биологично производство“ по ПРСР. Предвижда се 30% от тях да бъдат подпомагани по такива схеми.

Споделете.

Коментирайте

Close