Caryx

Обмислят такса от 90 ст./дка за защита от градушка

0

Въвеждане на фермерска такса от 68 до 90 стотинки на декар предвижда новата система за противоградова защита. Тя бе представена от аграрния министър Десислава Танева във Велико Търново. Системата ще обхване 91,4% от всички обработваеми земи у нас, или 36 590 185 дка. Останалите 8,6% обхващат площи, върху които не може да бъде извършвана защита от градушки, поради ограничения от различен характер – площи в погранични райони, буферни зони и рискови територии. В момента системата против градушки покрива малко над 10 млн. дка. Разширяването на противоградовата защита ще се осъществява по два метода, каза министър Танева. Първият ще включва изграждане на 32 нови ракетни площадки към сега действащите в Южна България, с цел доизграждане и уплътняване на системата в този район и повишаване на нейната ефективност. Вторият, който ще се използва предимно в Северна България, е използване на авиационен метод за защита на останалите обработвани площи. Този способ е успешно прилаган в съседни държави като Гърция, Израел и други. „За да функционира този нов модел фермерите ще следва да заплащат такса, която ще варира от 68 до 90 ст. на декар“, поясни министър Танева. Тя обясни, че събраните средства от такси ще бъдат част от бюджета на държавно предприятие, което ще осъществява противоградовата защита. „За целта ще бъде обособено държавно предприятие след преструктуриране на Изпълнителна агенция за борба с градушките,“ съобщи Десислава Танева. Тя допълни още, че таксата ще покрива оперативните годишни разходи за противоградова защита, като в тях се включват и застраховките на земеделските площи, които се защитават”. Авиационният метод за защита се очаква да стартира още от следващия сезон с използването на общо 10 самолета, от които първоначално ще бъдат закупени два, а другите ще бъдат наети. Планът за реформа на противоградовата защита в България е изготвен съвместно с Агенцията за борба с градушките и представители на застрахователите в България и БАН.

loading...
Споделете.

Коментирайте

Close