Вкуси България със SlowTours.bg

За пръв път залагат мярка за подпомагане при защита на ЗНП и ЗГУ

0

За пръв път българската държава предвижда да заложи мярка за подпомагане на продукти със защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер, при регистрацията им по европейските и националните схеми за качество.

Помощта от страна на държавата ще е насочена към производителите и групите производители на продукти със Защитено наименование за произход (ЗНП), Защитено географско указание (ЗГУ) и Храни с традиционно-специфичен характер (ХТСХ) при изготвянето на продуктовата им спецификация. Подкрепата цели популяризиране и разширяване маркетинга на тези храни. Подпомагането ще даде възможност на местните производители да повишат имиджа на своите продукти и да им осигуряват достъп до нови пазари. Това обаче се очаква да стане не по-рано от 2023 г., когато влиза в сила новата Обща селскостопанска политика (ОСП), а тази и следващата година са с преходен регламент.

Похвално е, че в се е взело решение да се предвиди подобна мярка. Производителите на такива продукти и техните обединения имат нужда от това. Досегашната ми работа с производители, експерти и фермери на терен показа, че има интерес и нужда от подкрепа за защита на традиционни български продукти и храни.

Георги Събев

Георги Събев, съветник в Европейския парламент

Смилянският фасул, Садовските фъстъци и Странджанският чай са традиционни продукти и кулинарни богатства, които могат в кратки срокове да започнат процедура по защита. Габровският пестил, Еленският бут, Реселешкият воден лук и редица други също”, коментира за Агроновините съветникът по земеделие в Европейския парламент Георги Събев.

Досега нито веднъж обаче българската държава не е предлагала включването на такава мярка в съответната ПРСР, припомни той. “В програмния период 2014-2020 шестнадесет от тогавашните 28 държави членки са включили подобна мярка, насочена конкретно за популяризиране на схемите за качество. Това е т. нар. Мярка 3 „Схеми за качество на селскостопански продукти и храни“.

В изпратената за одобрение ПРСР от България такава мярка през предния период, за съжаление, нямаше”, изтъкна Събев. Само Италия в досегашния програмен период е получила от ЕС над 91 милиона евро подпомагане за регистрация по европейските схеми за качество. За Австрия са били отпуснати 66 млн. евро, за Испания – 56 млн. евро, за Гърция – 40 млн., даде пример Георги Събев.

Държава членка на ЕС

Съфинансиране от ЕС
(млн. евро)

 

 

Австрия

66 487 287

Кипър

1 590 000

Естония

850 000

Испания

56 014 772

Франция

30 107 865

Гърция

40 470 000

Хърватия

6 000 000

Унгария

27 705 216

Италия

91 395 305

Литва

3 591 000

Малта

3 375 000

Холандия

30 000 000

Полша

17 818 500

Португалия

889 250

Словения

2 550 000

Великобритания (Шотландия)

306 490

България има потенциал да регистрира повече храни със защитени географски означения и с традиционно специфичен характер в европейски регистри, особено в секторите мляко, плодове и зеленчуци, изтъкнаха участниците в Тематичната работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г.

Подпомагането по схемите за качество ще бъде насочено в две направления. Първото покрива допълнителните разходи, направени от фермерите и техните групи, влизащи в нови схеми за качество. Максималният годишен размер на финансовата помощ за присъединяване към схемите е до 3 хил. евро за едно земеделско стопанство, като максималният размер на финансовата помощ е до 100%. Помощта се предоставя под формата на годишно плащане за период до пет последователни години.

Второто направление ще бъде свързано с подпомагане на информационни и промоционални дейности, свързани със схемите за качество, на признати групи и/или организации на земеделски производители. Финансовата помощ по него ще бъде в размер до 70% от общия размер на допустимите за подпомагане разходи, а максималният размер за едно проектно предложение в размер до 50 хил. евро.

Споделете.

Коментирайте

Close