Вкуси България със SlowTours.bg

Обявяват конкурс „Моето стопанство“ в кампанията „Супер фермер“

0

Министерствата на земеделието и на образованието обявяват конкурс „Моето стопанство“, част от  кампанията „Супер фермер”.

До 31 март 2020 г. учениците, обучаващи се по специалности от професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“ от XI и XII клас, могат да представят своите идеи за стартиране на бизнес в областта на земеделието в конкурса „Моето стопанство“, организиран от МЗХГ и МОН.

Конкурсът е част от съвместната кампания на двете министерства „Супер фермер“, която има за цел да подкрепи младите хора, като им се даде възможност да се срещнат с успели фермери в нашата страна, както и да се осъществи връзка между учениците и бизнеса.

Заявление за участие може да подаде всеки, който предстои да завърши професионално образование от професионалното направление „Растениевъдство и животновъдство“. Попълват имена и данни на ученика, както и кратко описание с представяне на идеята, което да не бъде повече от 3 страници.

За победителите в конкурса са предвидени награди. Те ще бъдат отличени от жури, в което ще участват представители от Селскостопанска академия, Националната служба за съвети в земеделието, Министерство на образованието и науката и външен експерт.

При оценяването ще се следи дали проектите отговарят на следните критерии: избор на тема на идейния проект и формулиране на идеята; обосновка на идеята, която включва актуалност и реалистичност на идеята; внедряване и използване на иновации; използване или въвеждане на дейности и методи за опазване на околната среда или за хуманно отношение към животните. Оценява се и социалният ефект на проекта – разкриване на работни места и интеграция на хора с увреждания. Крайният срок за подаване на заявления за участие е до 31 март на e-mail: [email protected] Победителите ще бъдат обявени на официална церемония в края на кампанията.

В първия етап на кампанията повече от 330 ученици от 20 професионални гимназии посетиха стопанствата на 25 бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) от 13-ти области на страната (Велико Търново, Благоевград, Бургас, Добрич, Русе, Разград, Варна, Плевен, Силистра, Стара Загора, Ловеч, Търговище и Хасково).

Децата, обучаващи се в средния курс, учат в направленията фермер, механизатор на селскостопанска техника, агроекология и др. Те се запознаха отблизо с дейността на земеделски производители, които работят и се развиват сферата – по отглеждане на етерично-маслени култури (лавандула, рози и др.), на трайни насаждения (орехи, круши, сливи, бадеми, лешници, череши и др.), зърнопроизводството (пшеница, лимец, слънчоглед, царевица за силаж и др.), зеленчукопроизводство (оранжерийно отглеждане на краставици) и в животновъдството – овцеферми, кравеферми и птицеферми.

По време на практиките учениците се запознаха с основните етапи и фази на развитие при културите, както и с почвено-климатичните условия, които са подходящи за отглеждането им. На място, в животновъдните обекти те имаха възможност да видят и да участват в базисни процеси по отглеждане на животните като например система за доене, подвижна ясла за двустранно хранене, за поене на животните и др.

Учениците разгледаха и се запознаха и с нова и модерна селскостопанска техника, закупена по Програмата, която се ползва от бенефициентите в дейността на стопанствата им. Вторият етап на кампанията, с посещения на фермери по ПРСР (2014-2020 г.), ще се реализира в периода от края на м. февруари до април 2020 г.

Повече информация за кампанията и конкурса може да намерите на следния интернет адрес – https://www.mzh.government.bg/bg/kontakti/konkurs-moeto-stopanstvo/

Споделете.

Коментирайте

Close