Вкуси България със SlowTours.bg

Забраняват продажбите на храни за кърмачета и малки деца по интернет

0

Забрана за продажбата на храни за кърмачета и малки деца по интернет ще се въведе с новия Закон за храните. Рестрикциите засягат и медицинските храни. Това стана ясно от изказването на експерта от земеделското министерство д-р Димитър Димитров по време на първия форум, посветен на стартъпите в хранително-вкусовата промишленост EIT Food Startup Awareness Event в София.

Д-р Димитър Димитров

Д-р Димитър Димитров разясни очакваните промени

Така се прави опит за регламентация – до момента търговията онлайн няма специални регулации и правила, подчерта д-р Димитров и обясни, че вече е приключило общественото обсъждане на Закона за управление на агрохранителната верига и предстои да се подложи на гласуване. В чл. 9 на новия закон е записано, че министрите на земеделието и здравеопазването заедно провеждат държавната политика по отношение на храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храни за специални медицински цели, заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и храни, в които са вложени витамини, минерали и някои други вещества.

Промени предстоят и при училищното хранене. “Предприели сме създаването на изцяло нова наредба за схемите “Училищен плод” и “Училищно мляко”, в която нашето предложение е делът на българските плодове и зеленчуци от да стане 50%”, каза зам.-министърът на земеделието Чавдар Маринов по време на откриването на форума. В момента квотата на българския зарзават е 1/3. По думите на Маринов, в Плана за биологичното производство е заложено от 2021 г. минимум 5% от тези схеми да бъдат биологични продукти.

Форум EIT-Food-Startup-Awareness-Event

На форума специално внимание бе обърнато на законодателството за храните

Новият Закон за управлението на агрохранителната верига въвежда огромни глоби за дейност в неодобрени или нерегистрирани обекти. Санкциите започват от 5000 лв. и достигат 100 000 лева, когато в резултат на нарушението са настъпили значителни икономически загуби. При отказ за допускане на контролен орган глолите са до 5000 лв., а при повторно нарушение – до 10 000 лв. Частта с глобите в новия закон е много обемиста и е обхваната от цели 25 члена – от чл. 70 до чл. 95.

С новия закон се предвиждат и мерки срещу двойните стандарти при храните. Предвидена е забрана за използването на нелоялни търговски практики по отношение на елементите на агрохранителната верига, като по този начин се предотвратява представянето им като привидно идентични с храни, продавани в друга държава членка на ЕС, макар тези у нас да имат различен състав или характеристики. Законът за управление на агрохранителната верига е съобразен и с новия европейски Регламент (EС) 2017/625, който засяга законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита. Регламентът ще се прилага от 14 декември тази година.

Споделете.

Коментирайте

Close