Вкуси България със SlowTours.bg

Отопляват панелни блокове със слънчева енергия

0

Отопление от слънцето в санирани панелки показват на Есенния панаир в Пловдив

Технология за отопление на санирани панелни блокове, осигурено само от слънчева енергия, ще представи Институтът за нулево енергийни сгради по време на Дните на зелената енергия в Пловдив. Те ще се проведат от 2 до 4 октомври 2013 г. в рамките на Есенния технически панаир в Пловдив. Водеща тема за третото издание на Дните на зелената енергия е  намаляването на енергийните разходи на домакинствата и общините. Проблемът ще бъде обсъждан на семинари, презентации, кръгли маси и национална конференция „Зелена икономика – енергия – околна среда – климат“.

Асоциацията на българските енергийни агенции ще покаже на своя щанд практически решения за повишаване на енергийната ефективност и за използване на възобновяеми енергийни източници.

Санирането на домове и училища, тяхното обзавеждане с пестеливи електроуреди и осветление, икономичният и чист транспорт, екологичното офис оборудване също ще бъдат разисквани на различни делови форуми.  Деветата национална конференция, посветена на проблемите на климата, околната среда и зелената икономика, е насочена основно към подобряването на градската среда.

Ще бъдат дискутирани сценарии за енергийното развитие на България при различни варианти за изменение на климата, както и възможността да се създават енергийни кооперативи и съвместни енергийни проекти. Много от експозициите на участниците в Есенния панаир в Пловдив също са посветени на зелената енергия.

Котел с коефициент на полезно действие 92%  се представя за пръв път на  българския пазар. Той има и втората горивна камера за въглища, дърва и талаш, с чиято помощ  работи дори при липса на пелети. Отоплителна пейка, подов и стенен конвектор от ново поколение  присъстват в експозицията на друга фирма. С иновативен дизайн е камината на пелети с въздушна риза, продукт на италианска компания. В Есенния технически панаир ще се представят фирми от 42 държави.

Споделете.

Коментирайте

Close