Вкуси България със SlowTours.bg

Плащането на средствата по СЕПП ще започне в края на януари

0

Изплащането на средствата по СЕПП ще започне в края на януари 2016 г. Според европейското законодателство плащанията за съответната кампания се извършват максимум на два транша. Заради това плащането по СЕПП през януари ще се извърши преди да е минала процедурата по разрешаване на двойно декларираните площи. Изчисленията ще бъдат направени по предварителен слой „Площи, допустими за подпомагане”, а финалната оторизация ще се извърши на база разрешени застъпвания и окончателен слой „Площи, допустими за подпомагане”.

В началото на февруари ще започнат плащания по мярка 10 “Агроекология и климат”, мярка 11 “Биологично земеделие” и мярка 13 “Плащания за райони с природни или други специфични ограничения (необлагодетелствани райони)”.

По Схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури субсидиите ще тръгнат към земеделските стопани в началото на март. Подпомагането по Схемата за преразпределително плащане е предвидено за началото на април.

Превеждането на средствата по Схемата за зелени директни плащания се очаква да започне през май 2016 г. Този срок се налага поради факта, че зелените изисквания са изцяло нов елемент във всички държави членки, а и към момента в Европейската комисия все още дискутират възможностите за опростяването им.

Всички индикативни ставки са публикувани на сайта на ДФ „Земеделие“. Окончателните ставки по схемите ще станат ясни след приключването на необходимите административни проверки, непосредствено преди извършване на плащането по съответните схеми.

В индикативния график за изплащане на субсидиите по директните плащания за кампания 2015 са взети предвид всички етапи, през които минава обработката на заявленията, нормативно заложените срокове, включително и за прием на допълнителни документи.

Споделете.

Коментирайте

Close