Преходната национална помощ за овце, кози, говеда и тютюн остава до 2022 г.

0

Преходната национална помощ за овце, кози, говеда и тютюн да се прилага и през 2021 и 2022 г., гласуваха снощи евродепутатите в Комисията по земеделие на Европейския парламент.

Измененията на регламента за Общата селскостопанска политика за 2021 г. предвижда подпомагането да продължи, ако до 30 октомври 2020 г. не бъде приета новата седемгодишна финансовата рамка на ЕС (2021-2027). Освен България, още 9 държави членки отпускат преходна национална помощ  – Чехия, Естония, Унгария, Литва, Латвия, Полша, Румъния, Словакия и Кипър.

Размерът на преходната националан помощ да се запази като през 2020 г.

Предложението на Европарламента е размерът на тази помощ да остане същият както през 2020 г. – 50% от референтната стойност за съответния сектор. Тя може да се предоставя само на сектори, които през 2013 г. са били обект на национални доплащания и в обхвата ѝ на подпомагане не могат да се включват допълнителни сектори.

Елси Кàтайнен

Фермерите имат нужда от ясен хоризонт, заяви финландската евродепутатка Елси Кàтайнен

В рамките на ОСП 2014-2020 е предвидена възможност да се подпомагат чувствителни сектори, като в България този вид помощ се предоставя на секторите животновъдство (овце и кози майки и говеда) и за тютюн. Само през 2019 г. по схемата за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството, 40 644 производители са получили 73,5 млн. лева, показва справка от Държавен фонд “Земеделие”.

По Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, общо 4 803 стопани са получили малко над 38 милиона лв. Пак през 2019 г. по схемата за преходна национална помощ за овце майки и/или кози майки, обвързана с производството, 7 385 фермери са получили общо близо 31 млн. лева.

Удължаването на преходната национална помощ беше основен приоритет на България за т. нар. преходен регламент, който обхваща периода между края на сегашната ОСП през 2020 г и новата политика в областта на Селското стопанство на ЕС, която ще започне най-рано на 1 януари 2022 г.

Новата ОСП може да се забави с още три години

Възможно е това да стане едва през 2023 г., ако не се постигне съгласие относно бюджета на ЕС до октомври тази година. Очаква се в най-кратки срокове да започнат преговори и със Съвета на ЕС, за да може да се даде достатъчно време и да се гарантира спокойствие на европейските производители за следващата стопанска година.

Финансирането по тези схеми идва изцяло от националния бюджет. Въпреки че не ощетява европейския бюджет, Еврокомисията гледа на този вид подпомагане като изкривяване на пазарните принципи, но решението за удължаване е взето с консенсус от Съвета и Европарламента. Приетите снощи изменения предвиждат държавите членки да имат възможност да поемат ангажименти в рамките на сегашната ОСП, които да могат да бъдат продължени за максимум 5 години и да се застъпят и с новата ОСП.

ЕП: Финансовата подкрепа за европейските фермери не бива да намалява

Европарламентът се придържа към позицията си, че е недопустимо финансовата подкрепа за селското стопанство през 2021-2027 г. да е по-малка отколкото през 2014-2020 г. с аргумента, че изискванията и предизвикателствата пред европейските фермери се засилват заради външнотърговски натиск, климатични промени и структурни проблеми и не може да се очаква от европейския фермер да бъде на ръба на оцеляването, когато същевременно предоставя качествена продукция за пазар от близо 440 милиона души.

„Фермерите имат нужда от предвидимост, финансова сигурност и ясен хоризонт за следващите две години“, заяви финландската евродепутатка Елси Кàтайнен, която е главен преговарящ на Европарламента по това законодателно досие. Очаква се на 14 май целият Европейски парламент да приеме предложенията на комисията поземеделие и да започнат преговори със Съвета.

Споделете.

Коментирайте

Close