BASF InVigor

Превеждат парите на биопроизводителите през юни

0

Плащания по мерките, насърчаващи биопроизводството, ще бъдат преведени в периода от 3 до 8 юни. Това увери днес министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. Средствата по мярка 214 “Агроекологични плащания” и мярка 11 “Билогично земеделие” от ПРСР 2014-2020 според индикативния график трябваше да бъдат изплатени още през месец април.

Преди дни председателят на Българска асоциация “Биопродукти” Албена Симеонова предупреди, че биопроизводителите подготвят национален протест по време на срещата на европейските министри на земеделието в първата седмица на юни в София, когато у нас ще гостува и еврокомисарят по земеделие Фил Хоган.

“В понеделник имахме много ползотворна среща с биопроизводителите. Поехме ангажимент да бъдат платени между 60 и 70 млн. в седмицата от 3 до 8 юни“, каза днес министър Порожанов. По думите му, до юни-юли ще е готов и регистърът, в който контролиращите лица да въвеждат онлайн информацията за всеки един от над осемте хиляди биопроизводители у нас.

Междувременно Държавен фонд „Земеделие“ преведе близо още 44 милиона лева по мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020 г. Подпомагане получиха 3 896 земеделски стопани. Изплатените средства по мярката за Кампания 2017 са за кандидати с поети ангажимент по направления „Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност (ВПС-1)“, „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС-4.1)“, „Поддържане на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС-4.2)“, „Контрол на почвената ерозия“, „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“, „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“, „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“, както и всички бенефициенти заявили повече от едно от посочените направления.

Заедно с изплатените до момента субсидии по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ общата сума по мярка 10 за Кампания 2017 достигна 53 млн. лева. Финансовото подпомагане на земеделските стопани е осигурено 75% от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и 25% – от националния бюджет.

loading...
Споделете.

Коментирайте

Close