Проф. Христина Янчева отново е избрана за ректор на Аграрния университет

0

Досегашният ректор на Аграрния университет в Пловдив проф. Христина Янчева бе преизбрана на поста от Общото събрание на учебното заведение. Тя бе единственият кандидат и получи подкрепата на 139 от общо 157 делегати.

Една от идеите, които възнамерява да изпълни по време на втория мандат е създаването на онлайн система, в която да се регистрират студенти и представители на бизнеса, така че работодателите по-лесно да намират кадри, а младежите – реализация. Проф. Янчева планира въвеждане на електронно кандидатстване за всички образователни степени.

Тя е на мнение, че трябва да се въведе дистанционно обучение по някои дисциплини от магистърските програми в направление “Икономика”. Преди преизбирането си проф. Янчева подчерта, че ще следва няколко основни принципа – отговорност при взимането на решения, академична свобода, прозрачно и предвидимо управление, взискателност, уважение и толерантност.

Кариерата на проф. Христина Янчера е изцяло свързана с Аграрния университет. В учебното заведение тя е завършила магистратура, след това защитила докторска дисертация, а от 2011 г. е професор. Научните й интереси са в сферата на растениевъдството, устойчивото управление на земята, производството на семена, фуражи и биологична продукция.
Проф. Янчера има над 100 научни публикации и шест книги на български, английски и руски език.

Снимка: Вестник “Марица”

Споделете.

Коментирайте

Close