Отпускат 3,5 милиона лева субсидии за производителите на семена и зеленчуци

0

Общо 3,5 милиона лева субсидии ще получат производителите на семена, посадъчен материал, картофи и домати, реши ДФ “Земеделие”.

Оранжерийните производители ще получат финансова подкрепа от 500 хил. лева за борба с доматения миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera). Приемът на заявления по схемата ще бъде отворен от 9 март до 30 септември 2020 г. Подпомагането има за цел да компенсира разходите на оранжерийните зеленчукопроизводители, направени за продукти за растителна защита срещу миниращия молец, затова до 30 октомври кандидатите трябва да представят отчетни документи за закупените и приложени препарати. Срокът за изплащане на помощта е 15 декември. Размерът на субсидирането ще покрива до 100% от цената на закупените препарати и средства за борба с вредителя, но не може да надхвърля сумата от 2500 лв./хектар с ДДС.

Право на финансова подкрепа имат малки и средни предприятия – земеделски стопани, които отглеждат домати в оранжерии с площ от най-малко 1 дка (0.1 хектара). Градинарите трябва да представят декларация за наличие на доматен молец в парниците си. При масово намножаване на вредителя по други зеленчукови култури (пипер, патладжан и картофи), се предоставя предписание от областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) за необходимостта от извършване на действия по предотвратяване разпространението на неприятеля.

Подпомагане за опазване на продукцията в размер на 1,8 млн. лева ще получат и производителите на картофи. Чрез помощта се компенсират част от разходите на земеделските стопани за закупуване на продукти за растителна защита за контрол на почвени вредители от сем. Телени червеи (Elateridae). Производителите на картофи могат да кандидатстват за подпомагане от 9 март до 15 май 2020 г. в областните дирекции на ДФЗ. До 29 май те трябва да представят отчетни документи за извършените дейности по третиране на картофените насаждения. Крайният срок за изплащане на субсидиите е 22 юни 2020 г.

От подкрепата могат да се възползват малки и средни предприятия – земеделски стопани, които отглеждат картофи на площи с размер над 1 дка. По схемата ще се компенсират направените разходи само за тези препарати, които са разрешени в България за химичен контрол на почвени вредители по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae). Картофопроизводителите сами избират продукта за растителна защита. Ще се подпомагат до 100 % от стойността му, но не повече от размера на държавното подпомагане на хектар по продукти и не повече от 850 лв./ха, с включен ДДС. През 2018 г. по помощта е усвоен ресурс в размер на 1,58 млн. лева от 289 земеделски стопани за площи в размер на 3 259 ха, а през 2019 г. предоставените средства са в размер на 1,63 млн. лева на 287 земеделски стопани.

Субсидирани услуги на стойност 1,2 милиона лева ще получат стопаните по схемата за качествено производство на семена и посадъчен материал. Помощта се предоставя на малки и средни предприятия в растениевъдството, получили разрешение за производство на посевен и посадъчен материал. Целта на подпомагането е да насърчи производството и използването на сертифицирани качествени семена за зърнени, фуражни, маслодайни култури, картофи, тютюн, памук, сертифициран и стандартен посадъчен материал от овощни култури, сертифициран и стандартен лозов посадъчен материал и сертифицирани и стандартни семена от зеленчукови култури.

Кандидатстването и договарянето на средствата по схемата е от 2 март до 31 март 2020 г. Земеделските стопани трябва да подадат заявление и съпътстващи документи в централния офис или в териториалните звена на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС). Фондът отпуска средствата за извършване на полска инспекция на семепроизводни посеви и маточни насаждения; издаване на етикети; вземане на проби от партиди семена, предназначени за сертифициране; лабораторен анализ на проби семена по групи култури; извършване на последващ контрол на партиди семената, както и за окачествяване на сертифициран и стандартен овощен и лозов посадъчен материал.

Субсидията е до 100% от разходите за извършените от ИАСАС услуги. Средствата се изплащат на три транша за една календарна година. Първият транш в размер на 50% от помощта се отпуска до 10 юни на текущата година. Вторият транш, в размер на 40% от прогнозната заявка на ИАСАС, се изплаща до 30 октомври. Последното плащане се извършва до 15 декември след представяне на окончателния отчет за предоставените услуги.

Споделете.

Коментирайте

Close