Променят наредбата за схемите “Училищен плод” и “Училищно мляко”

0

Наредбата по схемите “Училищен плод” и “Училищно мляко” ще бъде променена, за да може учебните заведения сами да избират доставчик при максимално опростена процедура. Целта е да се сведат до минимум възможностите за грешки и различно тълкуване на разпоредбите, става ясно от качения за обществено обсъждане до 28 януари 2019 г. проект за постановление на Министерския съвет, с което наредбата ще се промени.

Сегашната наредба предвижда, когато заявител е самото учебно заведение или община те да извършват процедура за избор на доставчик по Закона за обществените поръчки. Когато заявител по схемата е доставчикът, учебните заведения избират на база получени предложения от търговци и/или производители на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти.

Ако заявителят не е избран по правилата на нормативната уредба и не са спазени критериите за избор, ДФ „Земеделие“, като прилагащ и контролиращ орган, има задължението да извърши служебен избор на заявител за съответното учебно заведение. 

Сегашните изисквания към производителите на плодове и зеленчуци и производителите на мляко и млечни продукти затрудняват управлението на схемата, като водят до неясноти в процеса на нейното прилагане и затрудняват постигането на основните й цели, се посочва в мотивите за промяната. Предвижда се да отпадне служебният избор и да се делегират по-големи права на директорите на учебните заведения при избора на доставчици.

По двете училищни схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ на децата в градините и училищата се предлагат плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти. Целта е насърчаване на здравословното хранене на децата, подобряване на хранителните им навици и увеличаване на възможностите за пазарна реализация на мляко, млечни продукти, плодове и зеленчуци в страната.

Споделете.

Коментирайте

Close