Вкуси България със SlowTours.bg

Променят наредбата за опазването на пчелите и компенсират пчеларите

0

Държавата ще компенсира с индивидуална помощ по de minimis пчелари, чиито пчели са загинали от отравяне, съобщи министърът на земеделието Румен Порожанов по време на Консултативния съвет по пчеларство. Точният размер на помощта ще бъде изчислен и тя ще бъде гласувана на заседание на Управителния съвет на Държавен фонд “Земеделие”. Компенсация ще има за всички, чиито документи отговарят на изискванията – има подадена жалба, съставен е констативен протокол и са взети проби за установяване причината за смъртността на пчелите.

През последните седмици много пчелари от Северна и Североизточна България съобщават за масово отравяне на пчели. Най-много загинали пчелни семейства има в районите на Плевен, Балчик, Варна, Добрич и Исперих.

Всяка пролет с настъпването на бутонизацията и цъфтежа на рапицата зърнопроизводителите започват да пръскат като пренебрегват задължението си да информират пчеларите, да не пръскат през деня след 10 часа и да не третират изобщо по време на цъфтеж. Спазването на забраната е особено важно при отглеждането на рапица, която цъфти първа сред медоносните култури и се отглежда масово в Добруджа.

Третирането с продукти за растителна защита може да се разреши извънредно, когато посевите са нападнати от повече от три вредителя, посочи председателят на Съюза на българските пчелари Михаил Михайлов, цитиран от в. “Дневник”. Според Михайлов обаче има растениевъди, които си издействат разрешителни за пръскане без доказателства, а най-често третират с пестициди по време на цъфтеж без каквото и да било разрешително.

Затова участниците в Консултативния съвет решиха да се промени Наредба № 13 за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне. Наредбата регламентира и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

В рамките на една седмица пчеларите трябва да подадат своите предложения, които работна група да обсъди и обобщи. Ще се разпишат процедурни правила, за да се знае какъв е редът за взимане на проба, как се установява нарушението. След това ще се извърши обучение на служители от всички 28 области в страната, за да се избегне падането на актове в съда, обясниха от министерството.

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите доц. д-р Янко Иванов уточни, че в случай на съмнение за масово натравяне, пробите ще се поемат за сметка на Българската агенция по безопасност на храните. Тези проби имат арбитражна стойност и могат да се използват като веществено доказателство в съда.

В дългосрочен план се предвижда дооборудване на лаборатория на БАБХ в Пловдив, така че да не се използва само за изследвания на растения, но и за пчели. „Важно е да се постигне баланс между интересите на хората, които се занимават с производството на различни култури и тези, които се занимават с отглеждането на пчели“, подчерта доц. д-р Янко Иванов.

Пчели министерство

Всички стопани на отровени пчели ще бъдат компенсирани, уверяват от МЗХГ

В последните десетилетия интензивно се използват различни химически продукти в огромни количества – изкуствени торове, хербициди, инсектициди (в т. ч. неоникотиноиди), които отравят пчелите, а хербицидите унищожават медоносната растителност в нивите.

Влияние имат отглеждането на ГМО, промените в климата и още много други фактори, заради които в световен мащаб пчелните популации тревожно намаляват. В Резолюцията за пчеларството на Европейския парламент от 1 март 2008 г. се посочва, че „84% от растителните видове и 76% от производството на храни в Европа зависят от опрашването с пчели и с диви опрашители”.

Споделете.

Коментирайте

Close