Вкуси България със SlowTours.bg

Пускат близо 85 млн. лв. за животновъдите по ПНДЖ1 и за хуманно отношение

0

ДФ „Земеделие” ще преведе 14,43 милиона лева за втори транш по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1) за Кампания 2020 г.

Първият транш бе преведен миналата есен, като 4104 животновъди, заявили участие по схемата, получиха 17,48 млн. лв. Право на подпомагане по схемата имат земеделските стопани, които са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани към 28 февруари 2009 г., и към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания отглеждат в стопанствата си поне 70% от референтния брой животни.

През 2021 г. общо 70 млн. лв. ще получат свиневъдите и птицевъдите по схемите за хуманно отношение, реши още Управителният съвет на ДФЗ. Одобреният финансов ресурс се разпределя по 35 млн. лв. за всяка от двете схеми – „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците” и „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете”.

Помощта по двете схеми за хуманно отношение се предоставя на едно стопанство за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти за хуманно отношение към животните, поети за най-малко 5 години. През 2020 г. ДФ „Земеделие“ изплати на 290 стопани общо над 56 млн. лв. по схемите за хуманно отношение към свинете и птиците. Предстои МЗХГ и ДФЗ да изготвят указания за прилагане на схемите за хуманно отношение.

Споделете.

Коментирайте

Close