BASF InVigor

Регистър и глоби ще изсветляват производството на розово масло

0

Със създаването на национален регистър на производителите и преработвателите на маслодайни рози и със солени глоби държавата ще се опита да изсветли сектора. Мерките са предвидени в проекта на Закон за маслодайната роза, публикуван за обществени консултации. В публичния електронен регистър трябва да се впишат розоварните, розопреработвателите и производителите на рози, след като подадат заявление в общинската служба, където се намират градините им.

При вписването си в регистъра производителите на розов цвят ще декларират площите, вида на маслодайната роза, ще представят документ за собственост или наем на земята, както и сключените договори за изкупуване на розов цвят.

Преработвателите ще представят договорите за изкупуване и за преработка на рози, а собствениците на розоварни ги регистрират като описват подробно мощностите и капацитета им. Специално ще се декларират дестилационните инсталации за производство на “Българско розово масло” – продукт със защитено географско указание по схемите за качество на Европейската комисия.

“Българско розово масло” може да се произвежда само от роза дамасцена (Rosa damascena Mill), отгледана в четири области у нас – в общините Брезово, Калояново, Карлово, Сопот, Стамболийски, Съединение и Хисаря в област Пловдив, Братя Даскалови, Гурково, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Павел баня и Стара Загора в област Стара Загора, Белово, Брацигово, Пазарджик, Панагюрище, Пещера и Стрелча в област Пазарджик, Ихтиман, Копривщица и Мирково в област София. Масло, добито от други сортове рози или райони, ще се нарича “Розово масло”, предвижда новият проект за Закон за маслодайната роза.

Насаждения от маслодайна роза ще се създават само от сертифициран посадъчен материал с доказан произход. Розопроизводителите са длъжни в 14-дневен срок да уведомят общинската служба по земеделие и Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол за новосъздадени, подновени и изкоренени насаждения с маслодайна роза. Всяка година до 31 юли те трябва да декларират в местната земеделска служба какво количество розов цвят са произвели и предали по сключените договори. Законът ще ги задължи да съхраняват 5 години документи за произхода и количеството на изкупения цвят.

С глоба до 1000 лева или имуществена санкция до 5000 лева ще се наказват производители и преработватели на рози, които не са вписани в регистъра. Глоби са предвидени и за дейности в розоварни, които не отговарят на законовите изисквания.

Първите коментари за законопроекта за маслодайната роза са, че обслужва едрия капитал, цели преса над дребния розопроизводител чрез налагането на допълнителна административна тежест и затруднява достъпа до бизнеса на нови играчи. Според авторите на текстовете, новите правила ще регулират сектора на розопроизводството и розопреработката в България.

loading...
Споделете.

Коментирайте

Close