С 5 млн. дка са намалели селскостопанските площи

0

С пет милиона декара са намалели за 10 години площите със селскостопанско предназначение у нас, показва справката на Министерството на земеделието и храните. Според анализа “Наблюдение на заетостта и използването на територията на България през 2015 г.” на отдел “Агростатистика” в МЗХ, преди 10 г. площите със селскостопанско предназначение са били 57 097 330 декара и през годините плавно са намалели до 52 027 520 декара. В същото време чувствително са редуцирани и териториите с необработваеми земи – от 5 196 800 дка през 2006 г., сега те са се стопили до 1 912 580 дка.

По този начин реално използваната земеделска площ в момента е 50 114 940 дка, докато преди 10 г. тя е била 51 900 530 декара.Най-много площи у нас са заети със зърнени култури – 19, 36 млн. дка, следвани от постоянно затревените площи, ливади и овощни градини – 13, 69 млн. дка, и от площите с маслодайни култури – 10, 77 млн. дка.

От зърнените култури най-голяма територия у нас заемат посевите с пшеница – 11 512 250  дка, следвани от слънчогледа (8 512 450 дка) и царевицата (5 241 210 дка). При овошките най-много площи заемат крушите и други овощни култури (223 130 дка), черешите и вишните (170 330 дка) и сливите (127 900 дка).

Чувствително намаление в засетите площи през последните 10 години има при овеса, картофите, лозята и овошките. Едва 13 140 дка заемат оранжериите, докато през 2011 г.  са били разположени върху почти двойно по-голяма територия.

Споделете.

Коментирайте

Close