Вносът на зеленчуци расте с над 17%, износът се свива още

0

Със 17,6% се е увеличил вносът на зеленчуци у нас, показват предварителните данни на НСИ за периода януари – септември 2015 г. През деветте месеца в страната са внесени 170 хил. тона пресни зеленчуци. При импорта на плодове също има ръст – общото количество е 192,5 хил. тона, като увеличението е с 4,7 на сто, в сравнение със същия период на 2014 г. Най-голям принос за ръста на общия внос на пресни зеленчуци има нарастването на доставките на картофи и домати, съответно с 42,2% и с 32%. Сред традиционно внасяните в големи количества зеленчуци, намаление на вноса се наблюдава при лука – с 14,2%.

При пресните плодове водещ остава вносът на банани и цитрусови плодове, които не се произвеждат в страната. Съществен дял заемат и доставките на дини, ябълки и праскови, които нарастват с между 5,3% и 19,8% на годишна база. От друга страна, вносът на ягоди намалява почти наполовина спрямо същия период на предходната година.
Внос износ плодове и зеленчуци
Износът на пресни зеленчуци и плодове у нас намалява още. През първите девет месеца на 2015 г. експортът на пресни зеленчуци се свива с 14,4% спрямо съответния период на 2014 г. до 16,1 хил. тона. В същото време износът на пресни плодове нараства с 1,3% до 25,1 хил. тона.

При зеленчуците се наблюдава чувствително намаление на износа на лук и зеле, съответно с 91,2% и 48,7%. Същевременно, износът на домати нараства с 55%, а този на моркови – над 8 пъти. Лекото увеличение на общия износ на пресни плодове в рамките на периода се дължи основно на регистрирания ръст на експорта на цитрусови плодове и банани, представляващ реекспорт. Изнесените количества черупкови плодове, ягоди, праскови, кайсии и ябълки намаляват с между 30 и 85% на годишна база.

Към 11.12.2015 г. средните цени на едро на оранжерийни домати и картофи на тържищата в страната се повишават съответно с 3% и 5% на седмична база, докато тази на ябълки намаляват с 1,9%. В сравнение с аналогичния период на 2014 г. средните цени на едро на ябълки и картофи се повишават съответно с 5,1% и 31,3%. При оранжерийните домати се наблюдава поевтиняване с 15,3% на годишна база.

Споделете.

Коментирайте

Close