Отказаха финансиране на 78% от проектите за инвестиции по мярка 4.1

0

Едва 22 процента от подадените проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР 2014-2020 г. ще бъдат разгледани в ДФ “Земеделие”, съобщават от фонда след ранкирането на проектите. Останалите 78 на сто от внесените проекти са изпаднали. Ще бъдат разгледани само 730 проекта от всички подадени с размер на заявените разходи 589 341 240,00 лв. и заявена субсидия от 379 637 188,56 лв.

В рамките на 130% от бюджета, според нормативната база по подмярката, на обработка подлежат проектите, оценени с над 43 точки.
Преобладаващата част от проектите, които ще бъдат обработени – 347 броя, включват инвестиции и дейности в приоритетния сектор „Плодове и зеленчуци” – с размер на заявените разходи 265 502 452,22 лв. и заявена субсидия от 172 146 689,52 лв.

Проектите с инвестиции и дейности, насочени в сектор „Животновъдство” са 265 бр. с размер на заявените разходи 241 277 077,29 лв. и заявена субсидия от 153 656 766,93 лв. Проектите с инвестиции и дейности от сектор „Етерично-маслени и медицински култури” са 67 броя, а размерът на посочените разходи е 40 830 062,00 лв. при заявена субсидия от 26 539 160,48 лв.

От ранкираните с над 43 точки 730 проекта 422 бр. са за производство на биологични суровини и продукти или в преход към биологично производство на суровини и продукти. 106 броя включват инвестиции и дейности, които ще се изпълняват на територията на Северозападния район от страната. Проектите ще допринесат за повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства и качеството на живот в района и ще стимулират заетостта, припомнят от фонда. Размерът на посочените разходи по проектите за Северозападния район е 98 728 607,16 лв., а заявената субсидия – 62 668 695,07 лв.

ОТ ДФ “Земеделие” уверяват, че разглеждането на ранкираните 730 проекта ще продължи до края на септември, а след това ще се премине към подписване на договорите по одобрените инвестиционни заявления.

Сумата на подадените проекти и по “Млад фермер” също значително надхвърля бюджета на мярката, съобщават от фонда. Той е 35 милиона евро и за проектите на младите фермери също ще се приложи ранкиране.

Подадени са 2621 заявления по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от ПРСР. Общият размер на заявената субсидия е над 65,5 милиона евро. Най-много млади стопани са подали заявления в областите Благоевград (343 броя) и Пловдив (248 броя), а най-малко кандидати има в областите София-град (13 броя) и Смолян (22 броя). С предимство ще се финансират тези, които са събрали най-голям брой точки.

Споделете.

Коментирайте

Close