Само 3 от 21 дезинфектанта отговарят напълно на препоръките на СЗО

0

Много малка част от предлаганите на пазара дезинфектанти отговарят напълно на изискванията на Световната здравна организация (СЗО). Информацията е важно предупреждение за фермерите, на които често се налага да използват препарати за дезинфекция срещу коронавирус в ежедневната си работа.

От изпитаните 21 проби дезинфектанти само 3 са с достатъчно висока концентрация на алкохол. В същото време цената им варира от 15 до 259 лева за литър, показват резултатите от проучване на Асоциация “Активни потребители”.

Информацията от етикетите

В поднесената на етикетите информация са установени редица пропуски. При един продукт, с наименованието “Dettol”, не е изписан производителят, не е посочено и активното вещество. При други 6 препарата отсъства информация за концентрацията на активното вещество (% алкохол).

Празнини има и при описанието на помощните съединения. В 6 продукта те отсъстват. При 2 търговски марки не са поставени задължителните надписи и пиктограми за опасност (риск от запалимост). Така само при 8 от 21 продукта етикетите поднасят достатъчно информация на потребителите.

Интересна информация се получава от анализа на цените. Ако се преизчисли цената за 1 литър се виждат огромни разлики при различните продукти. Тя варира от 15 до 259 лева за литър. Няма ясна корелация между цена и качество, ако то е измерено в концентрация на алкохола. Някои от евтините продукти съответстват на критериите за дезинфектанти за ръце. Обратно, при скъпи марки се установява недостатъчна концентрация на алкохол, но пък се набляга на присъствието на безмислени добавки от масла и парфюми.

Лабораторните анализи

При всичките 21 търговски марки посредством хроматография е определена концентрацията на алкохолите. Идентификацията на активните бази показва, че с две изключения, в препаратите за дезинфекция на ръце се влага етилов алкохол. При марката “Denk mit” е добавена втора активна база пропанол, а в “Biotrade maxi protect” присъства бензалкониев хлорид. Съобразно изискванията на СЗО и ЕС етиловия алкохол е правилен избор за дезинфекция на ръцете.

Основен критерий за качеството на търговските продукти е концентрацията на спирта. Съгласно препоръките на СЗО и ЕС в препаратите за дезинфекция на ръце трябва да има 70 тегловни или 80 обемни процента етилов или пропилов/изопропилов алкохол. Това не е изпълнено при мнозинството от продуктите на нашия пазар. Само при 3 от 21 препарата се установява концентрация на алкохола от 70% (маса/маса). Това са марките “Clean hands gel”, “Бочко” и “Biotrade maxi protect”.

При 16 препарата измереното количество на алкохола е в диапазона от 50 до 69,9%. Това означава, че способността им да убиват микроорганизмите е по-малка в сравнение с оригиналната рецепта на СЗО. При 2 препарата, “Denk mit” и “Steriman Gel”, стойностите измерени за етанол са под 50%. Концентрацията на алкохола в тях не е достатъчна за дезинфекция и те не би трябвало да се използват за тази цел.

Като цяло, само 3 (14,3% от изследваните) търговски марки съответстват напълно на препоръките на СЗО за концентрация на алкохол. В проучването са включени 21 марки закупени от магазини, аптеки и бензиностанции в София през месец април 2020 г. Извършен е анализ на етикетите и е определено лабораторно наличието на метанол, етанол, пропанол и изопропанол, както и количествен анализ на алкохолите.

Съвети при избор на продукт

● при закупуване на препаратите внимателно четете етикетите! Там трябва да пише изрично че препаратът е за дезинфекция на ръце! Задължително на етикета се предоставя информация за активната база. Това трябва да е етилов спирт (денатуриран алкохол), пропанол или изопропанол;

● в подобни опаковки често се предлагат препарати за дезинфекция или почистване на повърхности. Не ги използвайте за ръце! Не употребявайте за ръце препарати съдържащи водороден пероксид, силни киселини или основи или активен хлор. Те могат да наранят кожата;

● желателно е внимателно да прочетете и другите съставки на препаратите. Често производителите добавят масла или екстракти от растения, както и парфюми. Въпреки приятния аромат тези съставки могат при продължителна употреба да предизвикат нараняване на кожата или алергизиране. Избирайте простите компоненти препоръчани от СЗО – алкохоли, глицерин, вода;

● повечето от продуктите предлагани в търговската мрежа са гелове. Доказано е, че геловете имат по-слабо дезинфектиращо действие. Избирайте течните препарати;

● не употребявайте едновременно сапун и дезинфектант! При мръсни ръце първо измийте със сапун, подсушете и после нанесете препарата за дезинфекция;

● не забравяйте, че алкохолите са силно запалими! Не нагрявайте и не доближавайте до огън препаратите за дезинфекция;

● алкохолите в препаратите са силно летливи и лесно се изпаряват. След употреба затваряйте плътно опаковките.

Споделете.

Коментирайте

Close